7 november 2019

Wacht op de HEERE en houd u aan Zijn weg.
Psalm 37:34
Wachten duurt lang …
Een lange psalm, veel herhalingen. In jouw leven keren waarschijnlijk vaak dezelfde dingen terug en herhalen gebeurtenissen zich soms oneindig. David plaatst het bestaan met wisselende gebeurtenissen tegenover elkaar, het leven van de goddeloze en dat van de gelovige. Allemaal zo onbegrijpelijk. Het belangrijkste voor de gelovige is echter de uitkomst. Op die toekomst geduldig wachten. Het is voluit de moeite waard. Luister naar Gods woorden, leef met Gods beloften, verblijd je in de HEERE Die niet zal teleurstellen. Al duurt voor het gevoel het wachten soms lang … Het is kort, heel kort, zegt Paulus wanneer je het afzet tegen de eeuwigheid. En met het tegenwoordige lijden lijkt de weegschaal soms totaal uit balans te zijn. Toch is het maar licht wanneer je het gewicht van de toekomstige heerlijkheid van God ernaast legt. Houd vol met Jezus op de weg van lijden en verdrukking naar de eeuwige heerlijkheid.
Zonder strijd geen overwinning.