10 november 2019

Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven.
Psalm 40:8
Een boekrol over Christus
Psalm 40 is Davids psalm, maar ook Christus’ lied. Ja, het gedicht beschrijft Jezus ten voeten uit. Volgens de Hebreeënbrief gebruikte Christus de woorden en beloofde Hij de wet van God in Zijn hart mee te dragen. Wat de wet eiste, zou Hij doen. Hij toonde Zich volkomen bereidwillig Zichzelf helemaal te offeren en te geven voor de betaling van de zonden. Zijn verlangen is mensen met God verzoenen. Hij had er intense vreugde in levenslang bezig te zijn met het doen van de wil van God. Al Zijn beloften maakte Hij heerlijk waar. Ook die psalmwoorden die gaan over het spreken in een grote gemeente. Hij verwierf de gerechtigheid en inderdaad bracht Hij de boodschap daarvan na Zijn opstanding tot velen. Dat doet Hij nog steeds. Nog altijd redt Hij mensen uit de diepste zondenood en zorgt Hij ervoor dat mensen groot en goed van God spreken. Jij ook al?
Waar het hart vol van is loopt de mond van over.