9 november 2019

(…) ik zweeg van het goede.
Psalm 39:3
Het zwijgen doorbroken
De psalmist nam zich voor de lippen stijf op elkaar te houden. Geen woord uit zijn mond! Hij zal niemand zeggen dat het slecht met hem gaat. Geen leedvermaak voor tegenstanders dus. Hij neemt zich voor ook tegen de HEERE niets te zeggen, tegen Hem wil hij niet zondigen. Indrukwekkend streven. Maar David zit mis, hij zoekt nu in eigen kracht rechte wegen te gaan en goed op zijn woorden te passen. Het mislukt want zijn God werkt er niet aan mee maar werkt hem tegen. David bemerkt dat het niet goed is zoals hij denkt en doet. Nu wordt er ook niets goeds gehoord. Hij doorbreekt het zwijgen. En de eerste tot Wie hij spreekt is God. Hij laat hem er heel sterk van bewust worden dat hij mens is en daarom van Hem geheel afhankelijk. Mooi wanneer jij in je leven diep overtuigd geraakt bent zonder Jezus niets te kunnen.
Voor helpen is afdalen in de nood onvermijdelijk.