30 november 2019

U bent toornig geweest; keer terug tot ons.
Psalm 60:3
Genadige terugkeer
Israël is in grote benauwdheid. Vergeleken bij al die omringende grootmachten stelt Israël weinig voor. Zijn sterkte is echter Israëls God. Maar wat is dit volk als God Zich afzijdig houdt en wat als Israëls God Zich tegen Zijn eigen volk keert? Nu toornde Hij en is als een tegenstander. Israëls geschiedenis heeft de bewijzen. Zonder de HEERE is er geen verwachting. Immers, heil van mensen is nutteloos. Redding en hulp komen alleen van God. Daarom stijgt de vraag omhoog of Hij na de terechte boosheid genadig wil terugkeren. Zonder die terugkeer is er geen toekomstperspectief. Met God zullen we krachtige daden doen, en Hij zal onze tegenstanders vertrappen. Ook jij hoeft niet bang te zijn voor de toekomst wanneer je in Jezus Christus gelooft. Hij overwon satan. Hij riep: het is volbracht. Jezus is Overwinnaar. In Hem is je toekomst zeker: God zij dank Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.
Niet alles is de wisselende golven gelijk; er is ook een vaste Rots. (Spurgeon)