5 december 2019

(…) ik smeek U dat U komt (…)
Markus 5:23
Kom!
De schriftlezing is een zogenaamd ‘sandwich-verhaal’. De ene geschiedenis omsluit de andere. De smaak van het buitenste geeft meer pit aan het binnenste; en het binnenste doordringt het buitenste. Eerst dan het buitenste: het twaalfjarige dochtertje van Jaïrus. Ze ligt op sterven. Doodsangst in het gezin. Paniek bij de vader. Hij hoort dat Jezus in de buurt is. Hoe hij als een van de hoofden van de synagoge tot nu toe over Jezus gedacht heeft, weten we niet. Dit weten we wel: in doodsangst rent hij naar Jezus en werpt zich aan Zijn voeten neer. Kom! Leg Uw handen op haar. Zo wordt ze gered. Zo zal ze leven. Daar ligt de weleerwaarde heer aan Jezus’ voeten. Hoe onwaardig! Wat zal er van hem gezegd worden? Wat zullen ze de komende sabbat van hem denken? Dat is nu geloven: toch tot Jezus de toevlucht nemen. Alle bezwaren ten spijt. En dan …? Hij geeft gehoor!
Het moet maar echt nood zijn in je leven …