9 januari 2020

... voor wie zou ik angst hebben?
Psalm 27:1
Niet bang zijn
Iedereen is wel eens bang. Adam zegt: ‘… en ik werd bevreesd, want ik ben naakt.’ Hij is bang voor God. Zo kunnen ook wij bang zijn, bang dat andere mensen ons uit zullen lachen. In de Bijbel lees je over mensen die niet meer bang zijn, omdat ze van de angst bevrijd zijn. In de psalm van vandaag staat: ‘Voor wie zou ik vrezen?’ David zei: ‘Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen’ (vs. 3). Hij verkeerde in angstvallige omstandigheden. Maar David weet dat God nabij is. Hij is zijn licht en zijn heil. In de tweede plaats: de vijanden van David struikelen (vs. 2). Dat versterkt je geloof. En God geeft David ook een onderdak: ‘Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil’ (vs. 5).
Hoe wordt het geloof versterkt?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/