10 januari 2020

Toen ik zweeg …
Psalm 32:3
Zwijgen maakt oud
Zwijgen maakt oud, staat er in de Bijbel: ‘Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg’ (vs. 3a). ‘Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij’ (vs. 4a). Hoe komt dat? Omdat het hier gaat over het zwijgen over je zonden. God wil dat die eerlijk beleden worden. Ze kunnen ook vergeven worden. Dat is erg fijn: zowel vergeving krijgen als vergeving geven, want dan kunnen we opnieuw beginnen. Aan dat vergeven gaat wel spreken vooraf en niet zwijgen. Bekennen en niet ontkennen. Van je hart geen moordkuil maken: ‘Toen ik zweeg ...’, wat kan dat hardnekkig zijn. Jezus zegt: ‘Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden’ (Luk. 18:14).’ Zwijgen maakt oud, maar God vernieuwt ‘uw jeugd als die van een arend’ (Ps. 103:5).
Lees Psalm 130:4. Wat is het verband met Psalm 32?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/