13 januari 2020

... waarom vergeet U mij?
Psalm 42:10
Ik zie het niet meer zitten
Daar kun je alles mee bedoelen. Ik zie het niet meer zitten op school, thuis of in de kerk. Je voelt je alleen en soms ook niet begrepen. In de Bijbel staat dat God helpt, dat Hij verloren mensen opzoekt, zoals een herder een verloren schaap. Dat is nu genade. Dat is echte liefde. En die komt van één kant. Niet alleen overdag, maar ook ‘s nachts ‘zal Zijn lied bij mij zijn’ (vs. 9). Dat is de trouw van God en die is onverdiend. Om Jezus’ wil. Aan het kruis van Golgotha riep Jezus: ‘Waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matth. 27:46). Jezus droeg de straf voor de zonden. Op de derde dag is Hij opgestaan uit de dood. Jezus leeft en is nu de Voorspraak in de hemel: ‘Vader, Ik heb voor haar of hem voldaan.’
Wat is een voorspraak? Heb jij Jezus als Voorspraak nodig?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/