14 januari 2020

Zend Uw licht ...
Psalm 43:3
Oost west, thuis best
Thuis, dat is het helemaal. In de Bijbel kom je die klanken niet tegen. Mensen als David en Paulus verlangen naar het Huis van God. Die mensen hebben God leren kennen door Zijn Woord en Zijn Geest. Jezus heeft gezegd: ‘Ik ga heen om u (daar) een plaats te bereiden.’ Bereiden we ons daar eigenlijk wel goed op voor? Zal de Heere Jezus ons, als Hij ons roept, wakende vinden? Dat is vaak de moeilijkheid: wij zijn zo erg gehecht aan het hier en nu. De psalmdichter bidt: ‘Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen’ (vs. 3a). Jezus is het Licht van de wereld, Hij is de Waarheid en het Leven. Hoe bereid jij je voor op de ontmoeting met de HEERE?
Ga in je leven na of jij ook aan het hier en nu gebonden bent.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/