16 januari 2020

Dit weet ik: dat God met mij is.
Psalm 56:10
Is God met jou?
Je kunt je wel inbeelden dat God met je is, maar is het ook echt zo? Durf je dat ook van jezelf te zeggen, net als David: ‘Dit weet ik dat God met mij is’? David richtte zich helemaal op God. Hoor maar: ‘Wees mij genadig’ (vs. 2), en: ‘ik vertrouw op U’ (vs. 4), en ook: ‘In God prijs ik Zijn woord’ (vs. 5). Kan dat? God kan toch niet bij mij zijn? Hij zou me toch moeten afwijzen? Maar dat is niet zo, dankzij de Heere Jezus. Johannes de Doper riep: ‘Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt’ (Joh. 1:29). ‘Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld’ (Jes. 53:5). ‘Opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16). God is met ons, onverdiend wat ons betreft, maar verdiend door Jezus.
Wat is de echte troost voor een vluchteling?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/