12 februari 2020

Als ik dan omkom, dan kom ik om.
Esther 4:16
Een moedige geloofsbelijdenis
Hoewel Esther geen godsdienstige taal gebruikt, klinkt het toch als een geloofsbelijdenis. Met haar spreken accepteert zij Mordechais dringende opdracht en ze roept een driedaagse vasten onder de Joden uit om haar te steunen. Het vasten is tegelijk een gebed tot God. Bidden en vasten zijn in het Oude Testament vaak met elkaar verbonden. Haar spreken toont moed en vastberadenheid, waarmee zij zichzelf wil opofferen voor haar volk. Ook hier geldt het hulp zoeken bij God, Die ook hier aanwezig is en de geschiedenis leidt. Wij leren dat wie het van de Heere verwacht, moed ontvangt om de juiste beslissing te nemen in onderwerping en gehoorzaamheid aan het Woord van God. Breng al je levenszorgen vrijmoedig bij de troon van Gods genade. Jezus, onze Hogepriester, bidt voor ons bij de Vader. Uit eigen ervaring weet Hij wat lijden is en helpt Hij op het juiste tijdstip.
Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/