13 februari 2020

En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan.
Esther 5:2
De gouden scepter
In onze ogen lijken alle lijnen toevallig samen te komen. Bijvoorbeeld wanneer de crisis samenvalt met Pesach, dat spreekt van het geslachte paaslam om het vrouwenzaad te verlossen. Maar God leidt Esther om te kiezen voor haar volk. Ahasveros ziet haar komen en hij reikt haar de gouden scepter toe. Opnieuw een teken van Pesach, het begin van Gods redding. God is er wel, ook als mensen Hem niet zien, niet naar Hem vragen en zeggen: ‘Waar is God?’ Esther raakt de scepter aan, ze aanvaardt haar redding. Zij nodigt twee keer Ahasveros en Haman uit voor een maaltijd. Ook hierin heeft God de leiding en Hij verblindt Hamans ogen. Wat is de Heere onuitsprekelijk goed als we dit zien door de ogen van het geloof. Hij is het Die ons steeds op wonderlijke wijze in moeilijke levenssituaties helpt, wanneer Hij de gouden scepter van Zijn onverdiende genade aanreikt. Hem zij alle eer!
Tranen zijn soms vergrootglazen voor de ogen, die de hemel wat groter voor ons maken.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/