14 februari 2020

... werd Haman vervuld van woede over Mordechai.
Esther 5:9
Woede en hoogmoed
Waar God begint te werken zit satan niet stil. Hij komt in actie als de kerk actief wordt. Een slapende kerk vindt satan best, maar wanneer zij zich bezighoudt met de strijd tussen het vrouwenzaad en slangenzaad, dan zet hij de tegenaanval in. Haman stapt trots als een pauw het paleis uit, maar struikelt over de stijfkoppige Jood Mordechai. Dat verzuurt zijn hoogmoed en vergalt zijn vreugde, hij wordt woedend. Thuisgekomen etaleert hij eerst zijn rijkdom en schitterende carrière aan het hof. Om zijn woede te stillen adviseert zijn vrouw Mordechai aan een hoge paal op te hangen. Satan komt in actie. De kerk moet daar niet zenuwachtig van worden, maar op Gods tijd wachten. Vaak zijn we zoveel met onszelf ingenomen, dat we tegenslagen niet kunnen verdragen. Ons hart en leven moeten onder het kruishout van Christus gebracht worden en niet omhoog vliegen.
Wie het kwade najaagt, die zal het overkomen. Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal ten val komen.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/