15 februari 2020

Hij zei dat men het gedenkboek, de kronieken, moest brengen ...
Esther 6:1
Het gedenkboek
Gods plannen falen niet! Hij plaatst een tegenzet door Ahasveros een slapeloze nacht te bezorgen. De nacht is één van Gods rijkste weldaden. De levensjacht wordt door een heilzame pauze onderbroken, we worden door de slaap gesterkt met nieuwe kracht. Tenminste, als de slaap niet van ons wijkt. Slapeloze nachten zijn beproevingen, ze geven allerlei kwellingen. Bij Ahasveros haalt God een streep door het plan van Haman, door een slapeloze nacht. God zet Ahasveros aan het denken over de kronieken, het boek van de gedachtenissen. God leest ons ook in ons geheugen voor uit het gedachtenisboek: wat geweest is wordt weer levend. Bij dat lezen komen beschamende dingen naar boven, die ons ontglipt waren. Verwaarloosde sociale verplichtingen, weldaden, die zeggen dat ondank ‘s werelds loon is. En niet te vergeten: al de goedheid van God, waarvoor wij Hem niet eerden. Echter, een ander gedenkboek vertroost ons: Gods Evangelie door Christus!
‘God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd’ (2 Kor. 5:19).
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/