18 februari 2020

Esther zei: De man, de tegenstander en vijand, is deze slechte Haman.
Esther 7:6
Esthers tact
Haman was er zo trots op dat hij bij de koningin mocht eten, maar het wordt zijn galgenmaal. Esther wekt Ahasveros’ verontwaardiging tactvol op als zij vertelt over de bedreiging van haar en haar volk. Haar aanpak werkt, Ahasveros wordt woedend: ‘Wie is die man?’ Het wordt nog erger als Esther vertelt dat het Haman is. Woedend loopt Ahasveros naar buiten. Haman schrikt hevig, hij voorziet zijn ondergang. Het is een zegen voor een gezin wanneer er een fijnzinnige, tactvolle en godvrezende vrouw is, die man en kinderen de weg door het moeilijke leven helpt te vinden. Wie dat ervaart, voelt zijn leven rijker en voller worden en ontwikkelt zijn talenten veel breder. Er is alle reden om God te danken. Zeker als er gevaren loeren van allerlei machten. Wat is dan een luisterend oor en wijzende vinger belangrijk. Veel vrouwen zijn als gelovige, verstandige vrouw hun gezin tot zegen geweest.
In de regel vinden wij alleen hen verstandig, die denken zoals wij.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/