17 februari 2020

... en doe zo met de Jood Mordechai ...
Esther 6:10
Mordechai geëerd
Haman keert rouwend naar huis terug, met het hoofd bedekt van schaamte en vernedering. Hij die de Joden in rouw en ellende wilde storten gaat nu zelf onder in diepe rouw over zijn vergane glorie. God bestuurt de geschiedenis en het leven van zijn volk door Mordechai te eren. Als God in ons leven, gezin en samenleving werkt, is dat niet te keren. Laten we in alles wat ons overkomt volharden om Jezus’ discipel te zijn. God maakt het altijd goed, hoewel wij soms lang moeten wachten. Mordechai zag in zijn verhoging een begin van de verhoring van de gebeden die door hem en het volk opgezonden waren. Hij en zij werden als Jood geëerd. Ook onze band als kerk met Israël is een voortdurende verbondenheid. Wie denkt niet aan de Jood Jezus. Hij was veracht; achten, eren wij Hem? God keert de rollen om: hoogmoedigen worden vernederd en nederigen worden verhoogd, bekleed met Christus’ gerechtigheid.
Alleen die mens leeft, die niet voor zichzelf leeft.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/