24 maart 2020

Sta op, o God, voer Uw rechtszaak ...
Psalm 74:22
Uw Naam in het geding
Een indringend gebed tot God om redding. Een hartgrondige smeekbede om de grote bevrijding. Je kunt hier vragen: Gods ingrijpen, maar op grond waarvan? Op basis van de zwaarstwegende reden: Heere, vanwege U en Uw Naam. Ja, onze God is gevoelig op Zijn eer, Zijn Naam is Hem lief. Verschillende keren gaat het in de psalm om Gods Naam: de woning van Uw Naam moest het ontgelden, de vijand en een dwaas volk lasteren Uw Naam. Slechter is ondenkbaar. Maar het kan anders: Uw Naam loven in plaats van lasteren. ‘Laat de ellendige en de arme Uw Naam loven’ (vs. 21). Het is hoog tijd geworden dat God opstaat. Opstaat tegen de spotters die tegen Hem opstaan. Breng die lieden tot zwijgen. Hier in dit rechtsgeding gaat het om God en Zijn betekenisvolle Naam. Werp Zijn Naam in jouw gebedsstrijd. Het is Zijn rechtszaak en daarin ontvangen ellendigen en armen recht.
Wie de Heere probeert te begrijpen, kent Hem niet.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/