26 maart 2020

U, ontzagwekkend bent U!
Psalm 76:8
Geloofd zij God
Het eerste deel van deze psalm geeft een indrukwekkende beschrijving van God als Krijgsman. Hij is niet te overwinnen. Asaf verwoordt hoe de vijanden met zwaar materieel op Jeruzalem afkomen, maar het stelt niks voor. God is schitterender dan de vurige pijlen die van de bogen flitsen, Hij is veel sterker dan zwaard en oorlogsschild. De verwaande vijanden die de verovering van Jeruzalem beraamden, zet God ontzettend te kijk: ze stonden te slapen, strijdwagens met paarden waren compleet onmachtig. Een tekening van Gods overmacht voor de jubel: ‘U, ontzagwekkend bent U!’ Ieder delft het onderspit. Wie briest tegen God, capituleert vroeg of laat. God verlost de zachtmoedigen en beteugelt de grootste vijand. Wees je goed bewust van wat hier staat: God boezemt ontzag in. God is eeuwig en jij bent sterfelijk, God is heilig en jij onheilig. Jij en ik moeten het van Jezus’ overwinning in dit leven hebben. Godlof, meer dan overwinnaar door Hem!
In elke bewondering steekt een huiveren. (Augustinus)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/