21 mei 2020

Hemelvaartsdag
En u, hef een klaaglied aan over de vorsten van Israël ...
Ezechiël 19:1
Een klaaglied op Hemelvaartsdag
In Openbaring 12 lezen we over een visioen waarin Johannes een draak ziet die het pasgeboren kind van een vrouw wil doden. Maar het kind wordt weggerukt naar de hemel (Openb. 12:5). De vrouw vlucht naar de woestijn, waar ze door de draak wordt vervolgd. Het gevolg van de Hemelvaart van het Kind is dus dat de vrouw vervolgd wordt. Hoe blij we met Hemelvaart zijn dat de Heere Jezus terug mocht gaan naar Zijn hemelse heerlijkheid, voor ons betekent het leven in een wereld waarin de satan zich machtig maakt. Zo moet het voor Ezechiël gevoeld hebben toen hij het klaaglied van hoofdstuk 19 moest zingen. De ene koning wordt naar Egypte gevoerd en de andere naar Babel. Israël, dat als een rank had moeten bloeien, wordt uitgerukt. Maar bij alle lijden weten we dat we een Heere in de hemel hebben, die voor de Zijnen het einde goed maakt.
Christus roept u niet morgen, maar heden om te strijden om die dingen die u in de oordeelsdag ingang zullen geven in het Koninkrijk der hemelen. (J. Bunyan)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/