24 mei 2020

Omkeren, omkeren, omkeren zal Ik die! Ja, wat er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij komt Die er recht op heeft, en Hem zal Ik het geven.
Ezechiël 21:27
Hij die komt
Het is opvallend dat de vertalers van de Herziene Statenvertaling het woordje ‘Hij’ in de dagtekst met een hoofdletter hebben weergegeven. Zij hebben in die ‘Hij’ de Heere Jezus herkend. Daar is veel voor te zeggen. Ezechiël moet eerst het oordeel ‘te vuur (20:45-48) en te zwaard (21:1-17)’ aankondigen. Het moet hemzelf tot zuchten en steunen brengen (21:6). De profeet moet lijden aan zijn eigen boodschap, zoals nog steeds elke verkondiger de boodschap zichzelf moet toe-eigenen. God zal Nebukadnezar nota bene via zijn waarzeggerijen naar Jeruzalem leiden om het in te nemen. Als alles hopeloos lijkt en Israël zijn kroon wel kan afzetten (vs. 26), komt er Iemand Die pas werkelijk recht op die kroon heeft. In eerste instantie was dat Zerubbabel, die na de ballingschap het volk leidde. Maar de uiteindelijke vervulling van deze profetie is de grote Koning der koningen, de Heere Jezus Christus.
Wat zal het een blijdschap zijn als Gods kinderen het blinkende gezicht van Christus zullen zien! (Th. Watson)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/