23 mei 2020

Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben ...
Ezechiël 20:44
‘Hij handelt nooit met ons naar onze zonden’
Wat we in Psalm 103:5 (berijming 1773) zingen, staat ook in de dagtekst van vandaag. Ezechiël mag in dit tweede deel van hoofdstuk 20 een machtig perspectief tekenen. Het zal helemaal goedkomen met Israël, behalve met hen die hun stinkgoden tot het einde niet willen loslaten. De HEERE is genadig omwille van Zijn Naam, zagen we gisteren al. Op Gods heilige berg, de Sion, zal de HEERE eenmaal ten volle in Israël behagen hebben. Zo zal bij Christus’ wederkomst alles goed komen. Dan zal een volk bestaande uit Joden en heidenen Zijn heilige Naam voor eeuwig grootmaken. Het gaat wel door een rechtszaak heen (vs. 36) en er zal een uitzuivering plaatsvinden (vs. 38). Maar dan zal iedereen weten dat Hij de HEERE is. Dat is een refrein dat we door het hele boek Ezechiël als een dreiging gehoord hebben, maar hier klinkt het als een rijke belofte.
Wie tot God bekeerd wordt en een ware boetvaardige is, hoeft niet te vrezen. Zijn zonden zullen afgewassen worden in het bloed van de Heiland. (C.H. Spurgeon)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/