2 juni 2020

Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.
Nehemia 1:4
Een verdrietige boodschap
Aan het einde van het boek 2 Kronieken wordt gesproken over Kores, de koning van Perzië. Hij verklaart dat de HEERE, de God van de hemel, hem heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem (2 Kron. 36:23). En koning Kores roept dan allen die tot het volk van Juda behoren op om te vertrekken naar Jeruzalem. In het boek Ezra lezen we van een drietal lichtingen ballingen die terugkeren naar Juda, de eerste lichting onder Zerubbabel en de priester Jesua. Deze lichting krijgt als belangrijkste taak om de tempel te herbouwen. Bij de tweede lichting onder leiding van Ezra, een halve eeuw later, gaat het vooral om het herstel van het leven naar Gods wet. Dertien jaar na Ezra hoort Nehemia van zijn broer Hanani en enkele anderen die net terugkwamen uit Juda, hoe erg het er met Juda en Jeruzalem voor staat. Het volk verkeert in diepe ellende, in de muren van Jeruzalem zijn bressen geslagen en de poorten zijn verbrand. Deze boodschap komt heel diep binnen bij Nehemia. Hij huilt en bedrijft enkele dagen rouw en hij vast.
Bidden vraagt om zorgvuldige voorbereiding.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/