28 juni 2020

Zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd, want God had hen in grote mate verblijd ...
Nehemia 12:43
Het feest van de inwijding
De priesters en Levieten reinigen zichzelf en reinigen ook het volk, de poorten en de muur. De twee optochten vertrekken voor hun rondgang over de muur. De ene groep gaat naar rechts en de andere naar links. Zo ontmoeten zij elkaar bij de tempel. Zeer veel offers worden er gebracht. De zangkoren, begeleid op de instrumenten, zingen en prijzen God. Het volk is teruggekeerd, Jeruzalem is herbouwd. De tempel is herbouwd. Op indrukwekkende wijze is er boete gedaan. De goedheid en barmhartigheid van de HEERE, hun God, is vol ontzag beleden, het verbond is vernieuwd. De herstelde muur wordt gezien als een teken van Gods goedheid en aanwezigheid bij dit nieuwe begin. En het volk, mannen, vrouwen en kinderen hebben zich verblijd en God de eer gegeven. Tot ver in de omtrek is het gezang en de muziek te horen. Wat moet dit ook voor Nehemia een moment van grote vreugde en dankbaarheid zijn geweest. Dwars door alle moeilijkheden en beproevingen heen, mocht hij erkennen dat God hem geholpen had en het werk inderdaad deed slagen.
‘Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen’ (Pred. 3:4).
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/