30 juni 2020

Denk aan hen, mijn God ... Denk aan mij, mijn God, ten goede.
Nehemia 13:29-31
Taak voltooid
Nehemia ziet overal in Juda dat mensen op de sabbat aan het werk zijn en hun koopwaar ook in Jeruzalem verkopen. Hij roept de leiders bijeen, brengt hun de verantwoordelijkheid voor deze zonde onder ogen en doet ze voelen hoe de HEERE God hierover denkt. Vervolgens neemt hij maatregelen. De poorten mogen niet meer opengaan op de sabbat. En ten slotte voert hij een zuivering uit onder de gemengde huwelijken. We hebben Nehemia een maand lang gevolgd. De eer van de HEERE en het welzijn van het volk gaat Nehemia zeer ter harte. Hij is ook een biddende man. Keer op keer komen we hem biddend tegen. Eén keer, aan het begin, in een wat uitvoeriger gebed. Maar verder zijn het altijd maar korte gebeden tijdens zijn werk, die er blijk van geven hoe dicht Nehemia bij de HEERE leeft. Hier eindigt hij met de bede om ontferming voor degenen die verantwoordelijk zijn voor terugval in de zonde, maar ook voor hemzelf, door Gods zegen ten goede te vragen op zijn verdere levensweg.
‘Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn’ (Ps. 37:37).
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/