30 juli 2020

... En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
Galaten 6:9
De oogst straks
Het gaat in deze brief niet over een theoretisch vraagstuk. Of we gerechtvaardigd zijn door het geloof in Christus of dat we onszelf rechtvaardigen in een vroom leven, heeft eeuwige gevolgen. Wat we geloven en verwachten bepaalt onze manier van doen. Leven is zaaien, leert de Heilige Geest ons vandaag. Elke gedachte, elk woord, elke daad, elke beslissing is als een zaadje dat opgroeit en in het grote oordeel vrucht meebrengt. Vrucht van de werken van ons vlees (hfdst. 5:19-21). Of we zaaien in de Geest en dragen vrucht van de Heilige Geest. Wat een verschil hoe we straks voor de troon van God zullen staan: met welke vrucht beladen? Hoe belangrijk wat we gisteren lazen over de praktijk van het vruchtdragen door de Geest. Maar ook wat een rijke belofte dat de vrucht van het zaaien door de Geest het eeuwige leven is. Word daarom niet moe om goed te doen.
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer. In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer. Uw Geest zij in mij uitgestort; de rank, die U ontvalt, verdort. (Gezang 229:2, Herv. Bundel 1938)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/