31 juli 2020

Zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf … Amen.
Galaten 6:11, 18
Slotwoord
Op de laatste dag van deze maand lezen we het slotwoord van de Galatenbrief. Inmiddels zijn de Galaten ons niet meer vreemd. De verzoeking waar zij voor gevallen zijn, het zelf rechtvaardig willen worden, is ook nu nog een bedreiging voor de gemeente van Christus. Ook de apostel Paulus is ons nader gekomen. Zijn hartstocht in het bewijzen van het gelijk van zijn prediking komt niet voort uit hoogmoed, maar uit zijn grote zorg over ons eeuwig heil. Wat we tot vandaag uit de Galatenbrief hebben gelezen heeft Paulus gedicteerd. Dit slotwoord, dat tegelijkertijd een samenvatting van de boodschap is, schrijft hij eigenhandig in grote letters. Zo onderstreept hij waar het op aankomt. In vers 14 schrijft Paulus wat de kern is: ‘… het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld.’ Dit is nog steeds het allerbelangrijkste.
Amen.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/