1 augustus 2020

Zo zegt Kores, de koning van Perzië: ... Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem ...
Ezra 1:2
Verrassend instrument van God
Deze maand lezen we het bijbelboek Ezra. Genoemd naar een Joodse priester die in Babel woonde. Na de verwoesting van Jeruzalem in 586 was het volk Israël afgevoerd in ballingschap. Het voelde als levend begraven worden. Volgens de profeet Jeremia zouden het zeventig volle jaren worden. Maar dan beginnen de supermachten te schuiven. Het machtige Babylonische Rijk gaat onder en de Perzen onder leiding van koning Kores (of Cyrus) komen aan de macht. Voor de ballingen wordt zijn koningschap een grote verrassing. Kores besluit dat de ballingen naar huis mogen. Hij zegt er zelfs bij dat God, de HEERE hem dit heeft opgedragen. In Jeruzalem moet het huis van God, de tempel, herbouwd worden. Je denkt: is die Kores bekeerd door een Joodse zendeling? Niet dat we weten. Toch maakt God gebruik van hem. Elk mens is in de hand van God. Ook niet-gelovige machthebbers en koningen. Reden om voor hen te bidden en op God te blijven hopen.
Houd je ogen open – soms bedient God zich van vreemde vogels.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/