14 september 2020

… omdat jij weet ... kun je ons tot ogen zijn.
Numeri 10:31
Hobab als gids?
Het staat voor Mozes als een paal boven water: de HEERE heeft over Israël een stellige belofte uitgesproken. Het goede! Israël zal het beloofde land beërven. Ineens verschijnt daar de Midianiet Hobab. Hij is Mozes´ zwager. Mozes vraagt hem mee te gaan naar de plaats die God Israël zal geven. Hobab weigert, hij is van plan naar Midian terug te keren. Mozes dringt aan. Wie kent als nomade beter de geschikte plaatsen om een kamp op te zetten in de woestijn? Hobab kan als ogen zijn die alles opmerken. Hobab als gids in onherbergzame oorden. En: wanneer hij met Israël de noden en zorgen van de woestijnreis deelt, zal hij ook eenmaal delen in de weldaden die God gaat geven. Wat Hobabs antwoord geweest is weten we niet. Ik denk zo: een beroep doen op een niet- of andersgelovige naaste is nooit verkeerd. In de omgang met de naaste kan ineens ruimte zijn om iets goeds van God te zeggen.
Meelijden en meestrijden is voorwaarde voor deelhebben aan de vreugde.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/