15 september 2020

En de ark van het verbond van de HEERE trok drie dagreizen voor hen uit, om een rustplaats voor hen te zoeken.
Numeri 10:33
De ark van het verbond
We hoorden van de wolk die de tocht bepaalt. We hoorden van Hobab als mogelijke gids. Hier gaat de ark voorop. Zij geleidt het volk vanaf de berg des HEEREn naar de volgende rustplaats. Ze is veel meer dan een kist of een troon. Ze is als een trouwring. Zichtbaar teken van de band tussen de HEERE en Zijn volk, bijna één met God Zelf. Mozes spreekt tot de ark. In vers 35 gaat het over de ontzetting die Hij onder de vijanden teweegbrengt. ‘De heer zal opstaan tot de strijd’ (Ps. 68:1, berijmd)! Vers 36 van Numeri 10 is anders. Daar keert de HEERE Zich genadig naar Zijn overweldigend groot volk. Onder hen wil Hij wonen. Hen zal Hij leiden. Je kunt hier zeggen: naar buiten toe is de HEERE de Geduchte, naar binnen toe de Barmhartige. En in vers 34 horen we van Hem als de Beschermer. Met de HEERE komen we Thuis. Hij gaat vooraan in de strijd. De overwinning is aan Hem en Hij geeft Zijn volk de zege – de overwinning – én de zegen.
‘Leer mij volgen zonder vragen ...’
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/