16 oktober 2020

Door het geloof heeft Abraham, toen Hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd.
Hebreeën 11:17
Een zware gang
Wat een aangrijpend moment moet het voor Abraham geweest zijn, toen God hem de opdracht gaf om zijn zoon Izak te offeren. De zoon op wie hij zo lang had gewacht. De zoon van Gods belofte. De volgende schakel naar de Messias. Izak offeren betekende: geen zaligheid meer voor heel de wereld. En toch gehoorzaamde Abraham God. Hij ging op reis en zou Izak stellig geofferd hebben, als God het hem niet verhinderd had. Vanwaar die moed? Die kwam van God. Hij werkte in Abrahams hart geloof en door het geloof ging Abraham Gods weg. Hij geloofde zelfs dat God Izak uit de dood zou kunnen opwekken.
In Gods weg gaan is niet altijd gemakkelijk. Het is vanuit ons gezien onmogelijk. Maar door het geloof kan het wel. En is er een heerlijke uitkomst. Bid om geloof en gehoorzaamheid. God kan ook in ons leven wonderlijke dingen doen!
Voor het geloof is niets onmogelijk.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/