20 november 2020

Als hij echter niet genegen is u te lossen, dan zal ík u lossen, zo waar de HEERE leeft. Ga nu maar liggen tot de morgen.
Ruth 3:13
Belofte van de losser
Wat een zegen ontvangt Ruth in deze woorden van Boaz. Ze had het gewaagd om Boaz erop te wijzen dat bij het lossen ook het huwen hoorde, dat zij en Naomi verlangden naar de Messias, naar het Koninkrijk van God en naar het leven voor de Heere. Boaz maakt duidelijk dat zij en Naomi gelost zúllen worden, of door die andere losser, of door hem. Hij belooft het plechtig met een eed. Ruth kan rustig gaan slapen. Er zal verlossing komen. Dat is nu een beeld van wat Gods kinderen mag typeren: rustig slapen als je op de Heere vertrouwt. Als je in gebed tot Christus vlucht met de noden van het tijdelijke en eeuwige leven, zorgt Hij wel voor wat je nodig hebt. ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen (Matth. 6:33-34).
Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u (1 Petr. 5:7).
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/