21 november 2020

Verder zei hij: Geef de omslagdoek die u draagt, en houd hem op. En zij hield hem op. En hij mat zes maten gerst af en legde die op haar. Vervolgens ging hij de stad in.
Ruth 3:15
Voorproefje
Ruth mag bij Boaz blijven tot de morgen. Voordat ze weggaat, krijgt ze zes maten gerst in haar omslagdoek, een grote hoeveelheid, ongeveer twintig liter. Waarom? Boaz heeft nog niets definitiefs kunnen toezeggen. Ja, hij heeft zijn belofte gegeven, hij heeft het gezworen. Maar ondertussen heeft Ruth als ze thuiskomt nog niets: er is nog geen losser die het land heeft vrijgekocht en er is ook nog niemand die met haar zal trouwen. Er is nog niets zeker. Als Boaz zes maten gerst geeft, dan is dat een onderstreping van zijn belofte, haast als een sacrament: een teken en zegel. Het is een voorproefje. Blijkbaar weet Boaz dat Ruth én Naomi dat nodig hebben. Een verzekering van zijn hartelijke liefde en trouw. Zo werkt de grote Zoon van Boaz ook toen Hij later het Avondmaal instelde. Dat zijn tekens en zegels van Zijn beloften. Daarin weten we het zeker: Zijn hartelijke liefde en trouw, ‘Ik voor u’.
En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben (Joh. 6:35).
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/