22 november 2020

Toen zei Naomi: Ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen, want die man zal niet rusten, voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht.
Ruth 3:18
Wacht op Hem, Zijn hulp zal blijken
Hoe weet Naomi het zo zeker? Dat komt door die zes maten gerst. Naomi kent de taal van het getal. Dat Boaz aan Ruth zes maten gerst gaf, is de opmaat voor de zevende maat. En zeven is het getal van de volheid. Daarom weet Naomi: die zevende kómt. Vast en zeker. Hij gaat er vandaag voor zorgen. ‘Door wat je vandaag ontving, Ruth, mag je blijde hoop hebben voor de toekomst.’ Dat geldt op deze zondag ook. We mogen uitrusten op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus dat vandaag rijkelijk verkondigd wordt. Wie op Hem zijn vertrouwen stelt, heeft alle reden om hoop te hebben. Anders dan bij Boaz op dit punt in de geschiedenis van Ruth, weten wij dat Jezus Christus alles al hééft volbracht. Het is niet meer onzeker. Daarom is er des te meer reden om al je hoop en vertrouwen alleen op Hem te stellen. Reken maar dat de toekomst dan goed is.
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Rom. 8:32).
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/