28 september 2021
Vers van vandaag

… het land Kanaän wat zijn grenzen betreft …
Numeri 34:2b
Uw Koninkrijk is eindeloos uitgebreid
Wat heeft het benoemen van de grenzen hier te betekenen? De lijst in dit hoofdstuk klopt aardig met de uitdrukking: 'van Dan tot Berseba'. Maar er zijn teksten in het Oude Testament die een veel groter gebied op het oog hebben. In latere Joodse geschriften gaat het zelfs nog verder. Een geschrift uit de grotten van Qumran verhaalt dat Abraham veel van de toenmalig bekende wereld als beloofd land voor ogen krijgt. De vroegchristelijke uitleggers zien in de belofte niet alleen de hele aarde, maar ook de hemel. Immers, het Koninkrijk van God omvat alles. Weliswaar is dat een vervulling die ver uitgaat boven de belofte. Het is Gods Rijk, waarin 'God zal zijn alles in allen' (1 Kor. 15:28). Zoals Johannes de stad Gods zag neerdalen uit de hemel, bij God vandaan komend. 'Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad, / God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen.'
Zing of lees Psalm 69:14, berijmd.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//