23 september 2019
Vers van vandaag

Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons als voorbeeld hebt.
Filippenzen 3:17
Paulus als type
Paulus schrijft hier nog eens wat hij in hoofdstuk 1 al schreef. Maar hij begon dit hoofdstuk dan ook met de opmerking dat hij dat niet erg vindt. Opnieuw roept hij op tot een wandel die past bij ons ‘thuis’, daar waar Christus is. Maar hoe krijg je Christus in het oog? ‘Kijk maar naar mij’, schrijft Paulus. Richt je ‘scope’ (hetzelfde woord als in 2:4) op mij als een voorbeeld. Hij gebruikt dan het woord ‘typos’. Kijk maar naar wat typisch voor Paulus is en doe dat ook. Wees samen mijn navolgers. Als ontwerpers zich laten inspireren door de natuur, noemen we dat bio-mimetica. Hier gebruikt Paulus ook dat woord ‘mimetiek’. Laat je inspireren door mij, zegt Paulus dus eigenlijk. Niet dat Paulus in zichzelf zo nastrevenswaardig is. Maar Paulus kent de gevaren: het gericht zijn op aardse dingen in plaats van hemelse. Hij heeft geleerd zich te richten op Christus, die zal komen om ons een hemels lichaam te geven.
Beschouw uzelf als de minste van de heiligen en de voornaamste van de zondaren. Dan zult u werkelijk dankbaar zijn. (Th. Watson)