11 mei 2021
Vers van vandaag

... en daar zult u zich verblijden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, u, uw zonen en uw dochters, uw slaven en uw slavinnen, en de Leviet die binnen uw poorten is ...
Deuteronomium 12:12
De Heere dienen zoals Hij dat wil
In vers 11 lezen we dat de Israƫlieten in de periode van de inneming van het land KanaƤn op allerlei plaatsen offerden. Maar als het land in bezit genomen is, zal Jeruzalem straks de centrale plaats zijn en daar zal ook de ark zijn. Op gezette tijden zullen de gezinnen inclusief de slaven en slavinnen en de Leviet die bij hen hoorde, naar Jeruzalem trekken om daar hun offers voor de Heere te brengen, en zich te verblijden omdat God gezegend heeft. Toch blijkt uit andere plaatsen in de Bijbel dat er naast dit centrale heiligdom ook plaatselijke altaren waren, waar de Levieten dienst deden. Bij tussentijdse onreinheid als gevolg van een bevalling of bij het aanraken van een dode werd geofferd op de plaatselijke altaren. Aan de ene kant zijn de voorschriften streng, aan de andere kant toch ook zo dat ze voor ieder uitvoerbaar zijn en blijdschap geven in het gehoorzamen eraan.
De instellingen van de Heere kennen ook menselijke maat.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//