24 februari 2020
Vers van vandaag

... maar ze staken hun hand niet uit naar de buit.
Esther 9:10
Houding in de strijd
Doordat God ingreep en een ommekeer gaf, werden de Joden niet afgeslacht. Zij mochten zich krachtig verdedigen tegen hun vijanden. Zelfs de autoriteiten hadden zij aan hun zijde. Dat kwam omdat Mordechai in hoog aanzien stond en respect afdwong. Op die manier kregen de Joden vrijheid om hun vijanden te bestrijden. Door hen werden veel vijanden in en buiten de burcht Susan gedood, waaronder de tien zonen van Haman. Dit geeft wel aan hoe diep de Jodenhaat van hun vader hen had gestempeld. Naast het doden valt op dat de Joden de bezittingen van hun vijanden onaangeroerd lieten. Christus’ gemeente leert hier hoe zij moet strijden tegen haar vijanden in onze tijd. Het kwaad moet worden bestreden. Wij zijn hier een strijdende kerk, bepaald door een houding van eenheid, bezield door de vurige liefde tot Christus. Het gaat ons in die strijd om Hem en Zijn bezit. Volhard in die strijd.
Maak plaats voor Jezus in uw hart en sluit al het overige buiten.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/