21 januari 2022
Vers van vandaag

Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.
1 Korinthe 12:6
De Geest (2): eenheid in verscheidenheid
Je zou denken dat een kerk het beste werkt als je een beetje hetzelfde denkt en doet. Dan heb je de minste discussies en kun je het snelst vooruit. Niet die ene die altijd alles hetzelfde wil houden, of juist niet die ander die alsmaar dingen anders wil. De Geest denkt er alleen een beetje anders over. Hij bouwt eenheid in verscheidenheid. Paulus schrijft in deze verzen waarom: omdat God Zelf óók zowel één als verscheiden is. God doet één en hetzelfde werk als Geest (vs. 4), HEERE (5) en God (6). Hij komt in verschillende Personen tot ons en is tegelijk volmaakt één. Zo is de gemeente, met mensen naar Zijn beeld geschapen, ook bedoeld. Verschillen zijn niet het gevolg van de zondeval. Hoe wij met verschillen omgaan is dat vaak wel. Maar verscheidenheid zelf is niets minder dan schepping. Alleen zó is (nieuw) leven mogelijk.
‘Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.’ (Lied 360, Op Toonhoogte 2015)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//