23 september 2020
Vers van vandaag

Toen begon heel de gemeenschap … Mozes en Aäron … En Jozua ... en Kaleb ...
Numeri 14:1, 5, 6
De reacties
Welk rapport wordt aangenomen? Het meerderheids- of het minderheidsrapport? Er ontstaat massale paniek. Het volk is ervan overtuigd dat de intocht een mislukking zal worden. Daarom is er aan de uittocht en de doortocht ook nauwelijks een lichtpuntje te ontdekken. Ze overwegen naar Egypte terug te keren. Ze gaan tekeer tegen Mozes. Het voorstel wordt gedaan om een nieuwe leider aan te stellen. Mozes en Aäron vallen neer voor Gods aangezicht in aanwezigheid van de hele gemeenschap. Ze zijn met stomheid geslagen. Israël heeft de HEERE beledigd. Jozua en Kaleb scheuren hun kleren. In grote verslagenheid hoor ik ze zeggen: ‘Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Vreest niet!’ Maar hun pleidooi baat niet. ‘Stenigen die twee …’, zo klinkt het al luider. Is dit het einde, de definitieve verbreking van de band tussen de HEERE en Zijn volk? Dat zal de dood betekenen. Wat kunnen wij met een reeks van (rechtzinnige) argumenten God in de weg staan …
Ik overdenk dit alles met grote huiver ...
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/