1 juni 2020
Vers van vandaag

Tweede Pinksterdag
Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.
Johannes 16:14
Hij neemt het uit Christus
De Heilige Geest is uitgestort op alle vlees: op ouderen, op jonge mannen en jonge vrouwen, op jongens en op meisjes. De vraag mag gesteld worden: wat merken de mensen er van als de Heilige Geest op hen komt? Krijgen zij een bijzonder zicht op de Heilige Geest? Net zoals de gelovigen dat ook krijgen van God de Vader en God de Zoon? Nee, de Heilige Geest zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar Hij zal spreken wat Hij gehoord heeft. Hoe Hij dat doet, kunnen we lezen in de dagtekst. Hij zal het uit Christus nemen en het u verkondigen. Hier zien we iets heel moois. De Heere Jezus vertelde de discipelen wat Zijn Vader aan Hem toevertrouwde. En daardoor eerde de Heere Jezus Zijn Vader. En de Heilige Geest verheerlijkt de Heere Jezus door aan de discipelen en al Gods kinderen toe te vertrouwen wat Jezus met hen voorheeft. Dat gaat stap voor stap. De Heere Jezus zegt Zelf dat Hij nog veel aan hen te vertellen heeft. Maar dat kunnen ze nu nog niet dragen.
Opwassen in de genade van Christus door de Heilige Geest.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/