26 mei 2019

Vers van vandaag In later tijd echter, spreekt de HEERE, zal Ik een omkeer brengen in de gevangenschap van Moab. Tot zover het oordeel over Moab.
Jeremia 48:47
Het oordeel over Moab
Na Egypte en de Filistijnen is nu Moab aan de beurt. De profetie tegen Moab is een heftige oordeelsaankondiging. Moab was kennelijk een trots volk. De Moabieten vertrouwden op hun eigen welvaart en kracht en op hun god Kemos. Maar die zullen Moab niet beschermen in de dag van het oordeel. Overal is het gejammer te horen als de koning van Babel als instrument in Gods hand met grote kracht en ijver het oordeel over Moab voltrekt. Moab wordt definitief verwoest, alle steden worden neergehaald en het volk houdt op te bestaan. Opvallend is dat Jeremia afsluit met een woord van troost. Hoewel het volk definitief ophoudt te bestaan, zijn er overgeblevenen verspreid onder de volken. En af en toe worden Moabieten nog genoemd, ook na de ballingschap. Ook Moabieten zullen delen in de nieuwe heilstijd die met de geboorte van de Heere Jezus is aangebroken.
En ze zijn gekocht met Christus’ bloed uit elke stam, taal, volk en natie.