26 januari 2021
Vers van vandaag

Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.
Genesis 9:16
De boog als verbondsteken
Zeven (!) keer klinkt hier het woord 'verbond'. God kiest er in Zijn volkomen vrijmacht voor om Zich te binden, namelijk aan alle vlees, mens en dier. Hij gedenkt aan dat verbond, zoals we meermalen hier lezen. Als wij al mochten vrezen dat Hij dat zou vergeten, wil Hij zelfs die vrees nog wegnemen. Er komt een teken van dat verbond: de boog in de wolken. Wie raakt niet onder de indruk als hij dat wondermooie verschijnsel ziet? Maar de boog is er niet allereerst voor ons, het is de Heere Zelf, Die hem ziet (Gen. 9:16)! Net zo ziet Hij Zelf het teken van de doop aan voorhoofden van mensen, en denkt aan Zijn verbond. Het verbond heet zelfs: 'eeuwig'! Het blijft staan dwars door al onze ontrouw heen. Wel is er verbondszegen en verbondsvloek. De boog is er alleen bij zowel regen (herinnering aan de vloed) als zon. 'Kiest dan heden' (Joz. 24:15)!
De witte vlag van de vrede met de hemel hangt nog uit. De markt van vrije genade is nog open. De vergeving wordt nog hoorbaar uitgeroepen door het Evangelie. (Thomas Boston)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//