22 mei 2022
Vers van vandaag

Weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei: nee, mijn HEERE. Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden …
Zacharia 4:13b en 14a
Twee zonen van olie
Olie was nodig om de kandelaar te laten branden. Olie is het beeld van de Heilige Geest. Waar stroomt de olie van de Heilige Geest? Vandaag is het zondag en ik hoop dat de deuren van jullie kerk openstaan. Hier stroomt de Heilige Geest door het lezen van de Bijbel, door de uitleg van de Schrift. Zacharia begreep de betekenis niet van de twee olietakken die hij zag. Toen maakte de HEERE gebruik van twee mannen, Zerubbabel en Jozua, om de herbouw van de tempel en stad te verwezenlijken. Zij zijn door de HEERE geroepen en gezalfd met olie, toegerust voor hun taak. Zo word je toegerust door het Woord, door de Geest, gezalfd om je werk te doen in deze wereld. Levend vanuit de genade van Christus, de Gezalfde. Laat vandaag de olie extra stromen, om dochter en zoon van olie te zijn, toegerust om de HEERE te dienen.
Christenen heten letterlijk ‘gezalfden’, om bij te dragen tot opbouw van de gemeente.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//