Welkom op de site van Stichting Herziening Statenvertaling

De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de aloude Statenvertaling uit 1637. Deze herziening is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Herziene Statenvertaling, in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Het doel van deze herziening was om de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

De gehele tekst van de Herziene Statenvertaling is via de website te lezen. U klikt op het kopje TEKSTEN, selecteert een boek en u krijgt de meest recente versie van de tekst per hoofdstuk te lezen.  Ook kunt u in deze teksten zoeken naar woorden en combinaties daarvan.