25 mei 2020
Vers van vandaag

Op de plaats waar u geschapen werd, in het land van uw oorsprong, zal Ik u berechten.
Ezechiël 21:30
De dans niet ontsprongen
In dit gedeelte krijgen we alvast een doorkijkje naar het tweede deel van het boek Ezechiël, vanaf hoofdstuk 25. Daar worden de volkeren geoordeeld die de HEERE gebruikte om het oordeel over Israël te voltrekken, maar die zich daarbij helemaal te buiten gegaan zijn. Tot hen behoren de Ammonieten. Toen Nebukadnezar op de tweesprong stond en zijn waarzeggerij de weg naar Jeruzalem wees (21:22) en niet naar Ammon, werden de Ammonieten hoogmoedig. Ze zongen het zwaardlied over Israël (21:9-17) enthousiast mee (vs. 28). Maar ook over hen komt het oordeel, en wel in het land waar ze geschapen zijn. Als God ons oordeelt, komt Hij terug op Zijn oorspronkelijke bedoeling met ons. Hij rekent ons aan dat wij niet hebben voldaan aan die bedoeling. Gode zij dank is er de Heere Jezus voor ons, die wel ten volle aan Gods bedoeling met de mens voldeed. In Hem is er behoud.
Soms rekent God gedeeltelijk af met zondaars in de tijd, maar Hij zal dat zeker in de toekomende tijd doen. (Th. Manton)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/