5 juli 2022
Vers van vandaag

Uw rechterhand verlost mij.
Psalm 138:7 slot
Gods rechterhand
Psalm 138 gaat over Gods heerlijke rechterhand. Naar die rechterhand kijk je met verwondering, daarmee bevrijdt Hij Zijn volk. Met Zijn rechterhand schept God ruimte voor Zijn kind. Een tastbaar bewijs daarvan lazen we in Psalm 118: ‘Hij is mij tot heil geweest.’ Grote verlossingsdaden. Overwinningskreten schallen door de lucht, Gods daadkrachtige optreden met Zijn rechterhand uitgejubeld. Met een rechtse directe slaat iemand zijn tegenstander knock-out, God velde met Zijn rechterhand Davids belagers. David en jij moeten het hebben van God Die evenzo Israël verloste met sterke hand. God begint en zal het voltooien ook. Geen half werk. Redden doet God door Zijn Zoon Die Hij aan Zijn rechterhand verhoogde. De Verlosser Die het goede werk begint en voleindigt op Zijn dag. Zijn hand werkte in het verleden, verlost heden en redt voor eeuwig. Ik zal zingen van mijn Heiland Die naar mij in de benauwdheid en nederheid omzag.
Elke kerkdienst echoot Gods vaste hand: ‘Laat niet los de werken van Uw handen.’
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//