4 december 2021
Vers van vandaag

De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
Mattheüs 3:10
Vrucht of vuur?
De Farizeeën en de Sadduceeën die Johannes hier aanspreekt, denken dat zij die bekering van Johannes niet nodig hebben. Johannes gaat de confrontatie met hen aan en daagt hen uit: 'Laat dan maar eens de vruchten van bekering zien in jullie leven. En reken jezelf niet rijk als die vruchten er niet zijn.' Van een fruitkweker kun je niet verwachten dat hij onvruchtbare bomen laat staan. Zulke bomen worden omgehakt en gaan het vuur in. Zo is er voor mensen met een onvruchtbaar leven ook geen plaats in het Koninkrijk van God. De confronterende boodschap van Johannes houdt ook ons een spiegel voor. Is er vrucht in je leven? Met andere woorden, is er in je omgang met God en andere mensen iets te merken van Gods genade? Bid om groei van de goede vrucht in je leven.
Is er vrucht in je leven?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//