20 mei 2019

Vers van vandaag Nu heb ik het u heden bekendgemaakt, maar u hebt niet willen luisteren naar de stem van de HEERE, uw God, namelijk naar alles waarmee Hij mij tot u heeft gezonden.
Jeremia 42:21
Het volk voor de keus gezet
Het volk onder leiding van Johanan is in de buurt van Bethlehem gekomen. Voordat zij hun vlucht naar Egypte voortzetten, raadplegen zij Jeremia. Ze smeken hem of hij de HEERE wil vragen wat zij nu moeten doen. En Jeremia brengt hun zaak bij de HEERE . Ze beloven dat zij zullen luisteren, welke weg de HEERE ook wijzen zal. Na tien dagen antwoordt de HEERE door zijn profeet. Vol innerlijke bewogenheid maakt de HEERE aan hen bekend dat zij gezegend zullen worden, als ze in Juda zullen blijven. Hij zal zorgen dat Nebukadrezar zich over hen zal ontfermen. Maar als Johanan en zijn volgelingen wel naar Egypte zullen gaan, dan zal het zwaard van Nebukadrezar hen inhalen en de honger zal hen vinden en zij zullen allen sterven. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Jeremia laat het volk horen dat het niet naar de HEERE zal horen, maar dat het toch naar Egypte zal gaan. En het oordeel zal vreselijk zijn.
Wat is de mens, en wat is er in hem te prijzen.