19 november 2019
Vers van vandaag

Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil (…)?
Psalm 49:6
Daarna …
We richten onze ogen niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare. Woorden van Paulus. Woorden van instemming bij Psalm 49. Paulus en de psalmist hebben beseft dat het beste nog zou komen. Niet bang in dagen van onheil, al wordt het je dood, want je weet: God verlost mij en neemt mij op. Jezus betaalde daarvoor de losprijs. Ben je rijk in Jezus dan weet je dat het laatste je Heiland is en niet het onheil. Je moet echter in onheilsdagen zeker vrezen als je niet verder ziet dan je neus lang is. Wanneer je slechts leeft voor wat je om je heen ziet. Je zet je hart op je bezittingen, je leeft voor je huis, geld en aanzien. Arme drommel die je bent, want goed inzicht ontbreekt je. Sterf je, dan heb je geen losgeld voor je leven, eeuwig ontoereikend. Je neemt niets van je schatkist mee, al je eer ben je kwijt.
Ik ben een aarden vat maar een schatkist van Jezus geworden.