20 november 2019
Vers van vandaag

Wie dank offert, zal Mij eren (...)
Psalm 50:23
Eervolle dankbaarheid
Vlijmscherpe veroordeling. God veroordeelt eigenwillige godsdienst genadeloos. Je kunt godsdienstig de schijn ophouden maar God prikt daar dwars doorheen. Asaf dicht, God spreekt. God opent de rechtszaal, Hij leest de aanklacht voor. Veel offers zijn gebracht, daarover beklaagt Hij Zich niet. Gods ongenoegen gaat over de offeraars zelf die op hun eigen manier bezig zijn. Ze denken dat God met de uitwendige offers en hun geur genoegen neemt. Een totale misrekening. Hij wil dat de offeraars zichzelf met hart en ziel aan Hem geven. Maar nu, ze nemen Gods verbond gemakkelijk in de mond, nemen vermaningen niet ter harte, heulen met dieven en overspelers. En ze denken dat God blijft zwijgen. Een vergeefse gedachte want Hij oordeelt. Zo roept God jou op Hem in waarheid te eren, van harte te loven en te danken. Hartelijke gehoorzaamheid. In je benauwdheid wil Hij aangeroepen zijn, want Hij wil redden tot Zijn eer.
Christus te kennen moet hetzelfde zijn als Christus te gebruiken. (Spurgeon)