15 oktober 2019
Vers van vandaag

Laar hij bidden. (…) Laat hij lofzingen.
Jakobus 5:13
Gebed en voorbede
Gebed en voorbede zijn belangrijk in dagen van verdrukking en ziekte. Juist in dagen van ziekte is meeleven heel belangrijk. De zieke roept de dominee of een ouderling van de gemeente om met hem of haar te bidden en te zalven met olie, in de Naam van de Heere Jezus. Die olie verwijst naar de gave van de Heilige Geest. Op het gelovig gebed zal de zieke genezen en zullen zijn zonden vergeven worden. Jakobus wijst naar het krachtig gebed van Elia. Hij bad en het regende lange tijd niet meer. Hij bad daarna om regen en God geeft regen. Voorbede in de gemeente, als uiting van gemeenschap, is belangrijk. De voorbede is ook nodig voor degenen die de kerk de rug toekeren. Een dringende oproep om echt gemeente te zijn en elkaar in liefde vast te houden.
Wat is de waarde van de voorbede?