6 mei 2021
Vers van vandaag

De HEERE, uw God, zal hen aan u overgeven; Hij zal hen in grote verwarring brengen, totdat zij weggevaagd zijn.
Deuteronomium 7:23
Heilig voor de Heere
Eenmaal in het land Kanaän moet Israël de goddeloze volken uitroeien en alles wat aan hun afgodendienst herinnert wegdoen. Er mag niets van overblijven. Het zou immers voor Israël een verleiding kunnen zijn, al was het maar uit nieuwsgierigheid, om zich met de afgodendienst in te laten. Mozes spreekt hier in de Naam van de Heere zeer strenge woorden. Het volk moet een heilig volk zijn, geheel toegewijd aan Zijn dienst. En zij zullen een groot loon ontvangen: Hij zal Zijn verbond bevestigen van kind tot kind en er zal voorspoed en liefde zijn. Het is waar, in het Nieuwe Testament liggen andere accenten. Daar heeft de gemeente geen uitroei-opdracht, maar de roeping om zichzelf onbesmet van deze wereld te bewaren. Het kwade moet bestreden worden door het goede en het moet buiten de gemeente gehouden worden. In het Nieuwe Testament gaat het om het behoud van de mensen wereldwijd.
Het Evangelie begint particulier, gaat dan nationaal, en wordt uiteindelijk wereldwijd.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//