28 februari 2020
Vers van vandaag

... om deze dagen van Purim te bekrachtigen op hun vastgestelde tijden ...
Esther 9:31
Vastgestelde tijden
Op vastgestelde tijden vieren wij onze gedenkdagen. Op die dagen worden we herinnerd aan blijde, maar ook droeve dagen. In de tekst lezen we van een weeklagen. De schrijver verwijst ons hiermee op een verhulde wijze naar het gebed in nood tot God. Mensen gaan in hun nood tot God en God komt in de nood tot de mens. Dat is de bedoeling van de grote ommekeer waardoor God zijn volk heeft behouden. Wanhoop en benauwdheid werden voor de Joden omgekeerd in hoop, blijdschap en verlossing. Daarin is de hand van God merkbaar aanwezig. Hij schenkt uitredding: ‘U Heere, bent mijn toevlucht.’ Als wij die momenten kennen in ons leven, laten we ze dan niet vergeten. Maak het dagelijks tot uw vastgestelde tijd om de Heere te zoeken en Hem te aanbidden, te klagen en te danken.
God heeft tijd om met ons te spreken, als wij maar tijd hebben om naar Hem te luisteren.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/