27 mei 2020
Vers van vandaag

Ik zocht naar iemand ... maar Ik vond niemand.
Ezechiël 22:30
Niemand kan in de bres staan
Voordat God het oordeel over het volk voltrekt, kijkt Hij of er misschien iemand is die voor hen in de bres kan staan; iemand die het voor hen kan opnemen. Maar er bleek niemand te zijn. Zelfs de ambtsdragers niet. Integendeel, de priesters hebben zelf Gods wet geweld aangedaan (vs. 26), de koningen hebben uit winstbejag mensen gedood (vs. 27) en de profeten vertellen leugens (vs. 28). Ook onder het gewone volk is er niemand, want allen doen aan diefstal en afpersing (vs. 29). Daarom gaat het volk als schuimslak, restafval van metaalbewerking, de oven in om verbrand te worden. Gods toorn en grimmigheid worden over hen uitgestort. Later komt die Ene die wel in de bres kan staan. Hij is de ware Priester, Koning en Profeet, die ons uit het vuur van het oordeel kan uitredden. Neem daarom tot Hem de toevlucht en word behouden.
Velen hebben zichzelf ongeschikt gemaakt om de zalige loopbaan naar de hemel te lopen. Ze zijn dronken van de genoegens van deze wereld. (Th. Watson)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/