8 maart 2021
Vers van vandaag

En leid ons niet in verzoeking ...
Mattheüs 6:13a
Onze gebedshouding

Jezus geeft onderwijs over onze gebedshouding. In Israël kende men vaste gebedstijden. In de tijd van Jezus gingen vooraanstaande mensen op de drukste plaatsen van de straten staan bidden. Door een omhaal van woorden duurden de gebeden extra lang. Jezus noemde hen huichelaars. Jezus wijst de binnenkamer aan als plaats voor het gebed. Dat was de donkerste plaats van het huis. Mensen zien ons daar niet, maar de Heere wel. Hij let op ons bidden. Bidden mag nooit een demonstratie zijn! In het volmaakte gebed, het Onze Vader, vallen drie dingen op: 1. eerbied, nabijheid en vertrouwelijkheid tegenover God; 2. het onderhoud van ons lichamelijk leven en het leven van vergeving; 3. de verheffing van Gods lof, de almachtige God, de liefdevolle Vader en de ontfermende Heere.
Bid jij het Onze Vader als een formuliergebed?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//