22 augustus 2019
Vers van vandaag

Jozef zei tegen hen: Wat is dit voor een daad die u verricht hebt?
Genesis 44:15
Jozef speelt hoog spel
Jozef speelt hoog spel. Hij instrueert zijn personeel dat ze zo veel voedsel mee moeten geven, dat deze mannen ervan overtuigd zijn dat de onderkoning hun goed bedacht heeft. Maar boven in de zak moeten zij het geld stoppen dat betaald is. Boven in de zak van de jongste, van Benjamin, moeten ze de zilveren beker van de onderkoning stoppen. Deze beker werd ook gebruikt om bijvoorbeeld waarzeggerij mee te plegen. Het was een heel persoonlijk bezit van Jozef. Ze zijn nog maar net vertrokken of ze horen paardenhoeven. Het zijn soldaten van de koninklijke garde. ‘Stoppen!’, zo klinkt het bevel. De broers houden halt en de soldaten vragen wie de beker heeft gestolen. Niemand! Het onderzoek vindt plaats. Ja hoor, hier hebben we de dief! De jongste, Benjamin. Je zult maar onschuldig worden gearresteerd, als een speelbal behandeld worden. Ik ken nog Iemand. Onschuldig ter dood veroordeeld. Speelbal van eigenbelang. Hij is de echte Redder.
Jezus werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in het gericht van God vrijgesproken zouden worden.