25 februari 2020
Vers van vandaag

... laat men de tien zonen van Haman aan de galg hangen.
Esther 9:13
Vergelding
Op de dertiende Adar ontvangt Ahasveros bericht over de mensen die zijn omgekomen. De vijanden van Gods volk konden geen stand houden. Ahasveros vraagt of er aan de wens van Esther is voldaan. Hier blijkt dat Esther een echte Jodin is die roept om wraak en vergelding. Zij vraagt om zelfverdediging van haar volk. De giftige plant van Jodenhaat wordt met wortel en tak uitgeroeid. In de Bijbel staan de God van de wraak en de God van de liefde niet tegenover elkaar. Wraak en vergelding staan in het teken van recht en rechtsherstel dat God in Zijn eigen hand houdt. De les is: neem het recht niet in eigen hand. Daar zijn we te zwak voor. Maar alleen als we zwak zijn dan zijn we sterk. God zegt: ‘Mij komt de wraak toe’ (Rom. 12:19). Gods recht staat in het teken van verlossing voor Zijn volk. Zo doe Hij ook aan ons!
‘Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten’ (Matth. 5: 44).
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/