22 mei 2019

Vers van vandaag Wat het woord betreft dat u in de Naam van de HEERE tot ons gesproken hebt - wij zullen niet naar u luisteren.
Jeremia 44:16
Liever de koningin van de hemel dan de HEERE
Ook in Egypte komt het woord van de HEERE tot Jeremia. Eerst kijkt Jeremia met het volk terug op wat in Juda en Jeruzalem is gebeurd als straf op de afgodendienst. Maar dan gaat Jeremia over het heden spreken. Opnieuw gaat het volk door met het brengen van reukoffers aan de afgoden. En de boodschap is heel scherp: allen zullen uitgeroeid worden en niemand zal terugkeren naar Juda. En het antwoord van het volk? ‘Wij zullen niet naar u luisteren.’ Botweg geven zij aan dat zij voorgoed afscheid hebben genomen van het woord van de HEERE . En zij geven ook een reden aan. Toen wij onze reukoffers brachten aan de afgoden, hadden wij zegen en voorspoed, in Juda en nu weer in Egypte. En toen wij daarmee ophielden, kwam alle ellende! Hier nadert de zonde zijn voltooiing, huiveringwekkend. Zegen en voorspoed wordt toegeschreven aan de afgoden, onheil en tegenspoed aan de HEERE .
Zalig worden is een wonder van genade, verloren gaan is geheel eigen schuld.