23 juli 2019

Vers van vandaag Maar toen Hij hem benauwde, trachtte hij het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen; hij vernederde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen
2 Kronieken 33:12
Manasses bekering
Nood leert niet altijd bidden, soms wel vloeken. Maar Manasse bekeert zich op het ingrijpen van de HEERE . Geboeid wordt hij naar Babel weggevoerd, dat had invloed op Manasses leven, in die benauwdheid riep hij tot God. Hij verhardt zich niet, maar werd nederig voor God. Hoewel Manasse niet naar God wilde luisteren, blijkt God toch anders te zijn dan hij. Op onze verootmoediging reageert de HEERE altijd positief. Door de werking van Woord en Geest wekt de HEERE in ons berouw over onze zonden en schenkt Zijn genade. Hij neemt onze ongerechtigheid weg en schenkt ons de gerechtigheid van Christus. Gelovigen zien hun leven in een dubbel licht: het eertijds en het nu. De wegen die tot geloven brengen zijn negatief en positief. Denk maar aan Paulus en Luther en aan je eigen leven: eerst buiten Christus, nu in Hem. Christus trok ons met liefde, wij leven met Hem.
Alleen de genadetroon kan biechtstoel en toevluchtsoord zijn.