21 september 2020
Vers van vandaag

Kijk ook hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal, en of er bomen zijn of niet. Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee.
Numeri 13:20
Kijk … neem … geloof bovenal
Mannen worden uitgestuurd om getrouw verslag uit te brengen van hun bevindingen, zonder iets te verbergen of achter te houden. Door hun rapportage moet het volk op de intocht worden voorbereid. De intocht in het land ‘dat Ik aan de Israëlieten geven zal’. In principe is de zaak al beslist. De mannen geven hun ogen goed de kost. Ze snijden in het dal Eskol een grote druiventros af. Na veertig dagen brengen ze rapport uit en tonen de vruchten van het land. De vruchten zijn toonbeelden van het hun beloofde land. Lokkertjes voor het volk om er helemaal voor te gaan. Maar … er is vooral geloof nodig. Dat zal blijken. Het leven met de HEERE is niet leven bij de dingen die gezien worden, maar bij de dingen die ons van de HEERE gezegd worden. Dit leven uit Gods beloften wil Hij weliswaar versterken met zichtbare tekenen. Wij kennen het Woord en de sacramenten. In die volgorde …!
Heere, ‘laat mij door de wereld gaan / met open ogen, open oren, / om al uw tekens te verstaan.’ (Gezang 149, Liedboek voor de Kerken)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/