23 januari 2021
Vers van vandaag

En God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
Genesis 8:1b
Opnieuw de Geest
Wat een troosteloze aanblik, die eindeloze watervlakte. Maar dan, kijk eens! Daar lezen we opnieuw van de Geest Die over het water beweegt. Er staat in de vertaling wel 'wind', maar het is toch echt hetzelfde Hebreeuwse woord 'ruach' als in Genesis 1:2. God maakt een nieuw begin met Zijn schepping. De sluizen van de hemel worden gesloten zodat er weer scheiding is tussen de wateren boven en onder het hemelgewelf. Ook komt er weer scheiding tussen het water en het droge. Het is een duif die van dat laatste getuigt, de gestalte waarvan de Geest ook gebruik maakte bij de doop van Jezus in de Jordaan. Ze brengt een blad, teken van een nieuwe tuin die gereed is. Het nieuwe leven is gewild door de Vader, mogelijk gemaakt door de Zoon als Ark van behoud, en gerealiseerd door de Geest. Zo is er nog steeds herschepping van verloren mensen mogelijk door de Drie-enige God.
De hoop op de eeuwige heerlijkheid behoort een christen met dapperheid en blijdschap door al zijn verdrukkingen heen te voeren. (Thomas Watson)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//