27 februari 2020
Vers van vandaag

Daarom noemt men die dagen Purim, vanwege de naam van het ‘pur’.
Esther 9:26
Het Purimfeest
Het Purimfeest (of: Poerimfeest) werd door Mordechai ingesteld. Hij wilde de grote gebeurtenis van de ommekeer niet vergeten. Het is opvallend dat Mordechai nergens verwijst naar God die hun verlost had van hun vijanden. Voor Mordechai is het Purimfeest een volksfeest. De komende generaties mochten de gebeurtenissen waar dit feest om ging niet vergeten. Daarom werd het feest genoemd naar het lot, ‘pur’, dat vijanden wierpen. Uitdrukkelijk wordt gezegd dat alle Joden de wonderlijke uitredding van hun ondergang moesten gedenken. Deze herinnering moest levend gehouden worden in alle geslachten voor altijd. We kunnen bij dit feest denken aan ons bevrijdingsfeest op 5 mei. Toch blijkt het steeds weer dat we op onze feesten de Heere zo licht vergeten. Waar is onze dank aan God die ons heeft gered? Laten we tot aanbidding komen, dat is: je leven richten op God en jezelf herinneren aan wat de Heere in je leven heeft gedaan.
Het leven buiten God is niets anders dan een vermomd sterven.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/