14 november 2019
Vers van vandaag

U geeft ons over als schapen om op te eten (…)
Psalm 44:12
Als slachtschapen
Prachtig begin! Roemtaal: God verkoor Israël, God deed grote dingen en Hij zorgde voor de triomfen van Israël. Dan is er plotseling de verbijstering! God verstoot, Israël wordt te schande gemaakt en beroofd. Een putdiepe klacht tot God geklaagd: U geeft ons over als schapen om te eten. Ontluisterend verhaal verder. ’t Gaat van kwaad tot erger. Israël slaakt hartenkreten. De bange vraag stijgt op of God vooral wakker wil worden en ingrijpen. Het duurt lang. Onbegrijpelijk allemaal. Maar Israël houdt vast: U verkoor ons, U behoudt en zult behouden omwille van Uw goedertierenheid, Uw verbondsliefde, Uw ontfermende goedheid. Die uit de heidenen zijn en in Jezus geloven moeten evenzeer moeilijke wegen gaan. Door verdrukkingen en lijden tot heerlijkheid. Paulus erkent: al is het dan omwille van U dat we de hele dag worden gedood en als slachtschapen beschouwd, we overwinnen en zullen overwinnen omdat Uw liefde tot ons eeuwig is.
Gods kind is als een muntstuk waarop Christus’ beeld wordt geslagen.