2 juli 2020
Vers van vandaag

Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.
Galaten 1:9
Een keihard oordeel
Paulus uit zijn verbazing. Nog maar kort geleden zijn de Galaten bevrijd uit de slavendienst van de afgoden en het bijgeloof. Zij hebben hun geloof in de Heere Jezus Christus beleden. Paulus heeft hun als apostel Jezus’ Evangelie verkondigd. Ze zijn vrije mensen geworden. De Galaten laten zich door de dwaalleraren meenemen in een nieuwe geestelijke slavernij. De gevolgen hiervan zijn onvoorstelbaar groot. Het leidt tot hun ondergang. Daarom gaat Paulus keihard in tegen de dwaalleraren. Er is geen ander Evangelie dan hij in Jezus’ Naam heeft verkondigd. Een compromis is niet mogelijk. Paulus spreekt tot twee keer toe de vloek uit over de dwaalleraren. Hiermee wordt een ban over hen uitgesproken en worden ze uitgesloten van de gemeenschap met God en de gemeente. Als ze zich niet bekeren gaan zij naar de eeuwige ondergang. De Galaten moeten afstand nemen van deze dwaalleraars, anders delen ze in hun lot.
Hoe weet u wie het ‘ware’ Evangelie verkondigt?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/