17 november 2019
Vers van vandaag

Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen.
Psalm 47:7
Jezus komt
Iets heeft weleens een dubbele bodem. Je kunt het met recht van deze psalm zeggen. De eerste laag is Israëls geschiedenis. God gaf meer dan eens overwinningen op de volken. De HEERE daalde als het ware als Krijgsman neer om met de overwinning en de buit naar Zijn hemels paleis onder gejuich en bazuingeschal terug te keren. ‘God vaart op.’ Waarschijnlijk denk je meteen ook aan Jezus’ hemelvaart, de tweede laag. Paulus zegt psalmzingend dat Jezus ten hemel opvoer toen de vijand verslagen was. Psalm 47 is hiermee een triomflied voor de hemelvaartsdag, ze wordt als een hemelvaartspsalm gezongen. Ten slotte nog de derde laag. Je leest het gedicht tegen de achtergrond van Jezus’ wederkomst. Hij komt weer en alle knie zal zich voor Hem buigen, Jezus ontvangt de eer. Als Hij wederkomt erkent ieder Hem psalmzingend als Koning van de hele aarde en voor God zingt de gehele aarde psalmen.
Graag ben ik dwaas opdat U mijn wijsheid bent. (Luther)