1 april 2020
Vers van vandaag

Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe.
Markus 14:34
Doodsangst
Bij het lezen van Markus 14:32 betreden we heilige grond. Want Markus neemt ons mee naar Gethsémané. Daar zien we Jezus in doodsangst bidden … Ja, Hij wil en zal Zijn Vader gehoorzamen, tot op het kruis. Dat heeft Hij Hem Zelf beloofd. Maar nu het bijna zover is, grijpt de angst Hem naar de keel: doodsangst. Jezus’ lijden en sterven was bepaald niet gewoon! Het was loodzwaar. Waarom was het zo zwaar? Omdat Hij in Zijn lijden het volle gewicht droeg van Gods toorn over onze zonden. En waarom tilde God zo zwaar aan onze zonden? Allereerst omdat Hij God is, de Heilige. En in de tweede plaats omdat wij Hem zo diep en zo hevig op Zijn hart getrapt hebben. Doelbewust ook. En toch was Jezus bereid om deze weg te gaan … Besef je hoe bijzonder dat is? Adembenemend! Inderdaad: wij staan hier op heilige grond …
Dat Jezus ook echt mens is, maakte het lijden voor Hem loodzwaar.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/