28 januari 2021
Vers van vandaag

En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden.
Genesis 10:8a
Nimrod en Heber tegenover elkaar
Met de uitdrukking 'Dit zijn de afstammelingen' wordt voor de derde keer in Genesis aangegeven dat hier weer een nieuw deel van de geschiedenis begint. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de volken te midden waarvan zich later het volk Israël zal bevinden, uit Noach zijn voortgekomen. De wereld is een dorp geworden, zeggen we tegenwoordig wel. Wie in een dorp komt wonen, merkt al gauw hoe veel mensen familie van elkaar zijn. Dit hoofdstuk laat zien dat alle volken rondom Israël familie van elkaar zijn. Maar te midden van die eenheid tekenen zich ook verschillen af. Het geslacht van Sem zal via Heber (van wiens naam het Hebreeuws is afgeleid) en Peleg uitlopen op Abram en Israël. Daartegenover zal Nimrod, de geweldenaar, uiteindelijk de Assyriërs voortbrengen, die Israël zullen overweldigen. De bedreigingen van Israël zijn er altijd geweest. Maar ook de God van Israël!
Zondaren zondigen naar hartelust alsof ze tijd tekort komen om te zondigen. Maar God is de Eeuwige. Hij heeft tijd genoeg om met Zijn vijanden af te rekenen. (Thomas Watson)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//