27 november 2021
Vers van vandaag

... laat Mijn dienaar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal Ik aannemen, zodat Ik met u niet doe naar uw dwaasheid; want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job.
Job 42:8b
Job, priester voor zijn vrienden
God spreekt persoonlijk tegen de drie vrienden van Job. Veel hadden de vrienden over God gesproken tegen Job. Ernstige woorden, die Job schuldig verklaarden en God de Heere onschuldig. In wat Job overkwam zagen ze het oordeel van God, Job moest wel een groot zondaar zijn. God maakt hun nu duidelijk dat ze geen goed beeld van Hem hebben en dat ze kwaad van Hem hebben gesproken. Wat zullen ze geschrokken zijn van deze woorden uit Gods mond. Maar ook, hoe zal hun beeld van God veranderd zijn door de opdracht om naar Job te gaan en daar brandoffers te brengen. Nadat Job als priester voor hen gebeden heeft, worden ze weer aangenomen door God. Job is hier een voorbeeld van de grote Hogepriester, onze Heere Jezus Christus. Dankzij Hem als ons brandoffer en onze voorbidder mogen wij tot God gaan.
Brandoffers zijn offers van toewijding die in hun geheel geofferd worden. Zij zijn een voorbeeld van het leven in volkomen toewijding aan God.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//