19 januari 2020
Vers van vandaag

... ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft.
Psalm 66:16
Wat een wonder!
Als de meester of de juf vertelde, vonden we dat vroeger het fijnste op school. Dat deden ze meestal als we goed ons best hadden gedaan. Wat zegt de psalmdichter vandaag? ‘Ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft’ (vs. 16b). Hij kan het niet laten, omdat God zoveel voor hem heeft gedaan. Bijvoorbeeld: ‘Hij heeft de zee veranderd in het droge; zij zijn te voet door de rivier gegaan’ (vs. 6). ‘Geloofd zij God, Die mijn gebed niet heeft afgewezen’ (vs. 20). Wat heeft de Heere Jezus gedaan om de straf voor de zonden te betalen? Weet je dat ook voor jou persoonlijk? De Heilige Geest geeft je de vrijmoedigheid om te vertellen wat Hij in jouw leven gedaan heeft. Wie weet, misschien wel tot bekering van je vrienden.
Ik vind het niet moeilijk om over het dienen van de HEERE te vertellen. Ja? Nee?