30 juli 2021
Vers van vandaag

Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.
Openbaring 22:16
Ik ben
Met grote nadruk zegt Jezus, dat de openbaring van Hem komt en aan de gemeenten doorgegeven moet worden. Een mens kan menen dat hijzelf het middelpunt van alles is. Jezus kan zeggen: IK BEN. Hij is Dezelfde als God, de IK BEN DIE IK BEN. Hij, de Eerste en de Laatste, is ook 'de Wortel en het Nageslacht van David'. Hij bracht David voort én is Davids Zoon. Gods beloften gaan door Hem en in Hem in vervulling. Als de blinkende Morgenster doet Hij de dag van het volle heil aanbreken. De Geest en de bruid reageren hierop met de roep om Zijn komst. De Heilige Geest brengt de gemeente tot dit roepen. De bruid verlangt immers naar de Bruidegom. En ieder die het hoort wordt opgeroepen om er persoonlijk mee in te stemmen. Het heil is in Jezus voor ieder die dorst heeft. Nog geeft Hij het, voor niets.
Een rijke Christus voor een arme zondaar.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//