25 februari 2021
Vers van vandaag

Want zie, die dag komt, brandend als een oven.
Maleachi 4:1a
Scheiding
De voorafgaande zes gesprekken worden afgesloten met een belofte dat de dag van de Heere komt. In het vierde gesprek werd reeds vooruitgekeken naar de dag van de Heere om Zijn volk te zuiveren en het recht te herstellen. Ook hier wordt gesproken over vuur, maar nu als oordeelsvuur. Er valt een scheiding op de laatste dag. Overmoedige goddelozen ontvangen hun verdiende loon. Het volk dat bij God behoort ontvangt uitzicht en mag zich niet verrijken met het geld en het goed van de aardse werkelijkheid waaraan de hoogmoedigen en goddelozen verkleefd zitten. Tijdelijke voorspoed biedt geen garantie voor de eeuwigheid. Laten we onze rijkdom en ons bezit goed besteden, ook daarover moeten we verantwoording aan God afleggen. Volhard om uitdelers te zijn van Gods genadegaven! Is het voor ons een lust om God te dienen of gaan we gebukt onder Zijn 'last'? Dien de Heere met blijdschap! Totdat Hij komt!
De vreugde van Jezus' wederkomst is: God oordeelt rechtvaardig!
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//