19 oktober 2019
Vers van vandaag

Zalig zijn zij die (…)
Mattheüs 5:6 e.v.
Wáár geloof leeft en heeft voedsel nodig
Wat leeft, heeft voedsel nodig. Dat geldt geestelijk ook. Daarom moet elke dag beginnen met stille tijd en een open Bijbel. Dan krijgt het geloof handen en voeten in ons dagelijks leven. Dat houdt ons afhankelijk. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dat is: wat beantwoordt aan Gods heilige wil. Zalig zijn de barmhartigen. Zij hebben een gezindheid die uitkomt in het leven van elke dag. Denk aan de barmhartige Samaritaan en aan wat Jezus Zelf zegt in Mattheüs 25:40 e.v.: ‘(...) een van deze geringste broeders van mij (…)’. Zalig zijn de reinen van hart. Met een hart dat helemaal op God gericht is. Dat is een geschenk van Christus, van Zijn ‘Het is volbracht’. Je hebt Gods genade, ook in onze tijd, nu de zonde zo bruut uitgeleefd wordt, nodig om jezelf rein te bewaren.
Wat betekent voor jou ‘rein van hart zijn’?