22 oktober 2021
Vers van vandaag

Vandaag nog staat hij in Nob en zwaait met zijn vuist tegen de berg van de dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem.
Jesaja 10:32
Geen beslissende knock-out
De opmars van het leger van Assyrië wordt uiteindelijk gestuit. In deze profetie horen wij hoe eerst de ene na de andere stad wordt ingenomen. Het machtige leger rukt snel op. Niets lijkt opgewassen te zijn tegen de sterke hand van de vijand. Maar dan lezen wij in vers 32 over een verrassende wending. De profetie meldt hoe de vijand zwaait met zijn vuist tegen de berg van de dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. Er is wel de dreigende vuist, maar niet de beslissende knock-out. Staande voor de heilige stad, zien we hoe de heilige God regeert. Het leger van de vijand is een gesel, waarmee God Zijn volk straft, maar hier zien we ook hoe er een uitgestrekte hand is van Gods ontferming. Een rest wordt behouden. Het zijn zij die hun vertrouwen hebben gesteld op de God van Israël. 'Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, / ziet zich omringd met Zijn weldadigheên' (Ps. 32:5, berijmd).
God is de verwekker van het kwaad voor zover het een straf is, niet echter voor zover het schuld is. (Thomas van Aquino)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//