27 juli 2021
Vers van vandaag

En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.
Openbaring 22:7
De woorden in acht nemen
Deze verzen herinneren ons aan het begin van het boek Openbaring. We naderen nu het slot. Het boek wordt gekarakteriseerd als profetie. God, Die eertijds door de profeten heeft gesproken, heeft door middel van Zijn engel laten zien wat er spoedig moet gebeuren. De woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Christus neemt Zelf het woord. Hij vraagt onze aandacht ervoor dat Hij spoedig komt. 'Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.' Het is de zesde zaligspreking. Het gaat erom dat je de woorden meeneemt in je denken en in je doen. Dat wordt onderstreept door de engel, als Johannes opnieuw de fout maakt dat hij in aanbidding voor hem neervalt. Dat deed hij eerder bij de blijdschap over de komende bruiloft na de val van Babylon (19:10). Na het zien van de bruid maakte hij dezelfde fout. In acht nemen wat God zegt, daar gaat het om!
'... Mijn broeders zijn dezen, die het Woord van God horen en dat doen.' (Luk. 8:21)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//