18 juni 2019

Vers van vandaag (…) waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest (…)
Handelingen 5:3
Ananias en Saffira
Met dit verhaal hebben we algauw moeite. Was het nu echt zo erg wat die twee samen hadden bedacht? Natuurlijk: het is niet fraai. Als je zo iets doet, ben je geen heilige maar een schijnheilige. Maar om die twee nu meteen zo hard te bestraffen? Is Petrus trouwens vergeten hoe hij nog niet zo lang geleden zelf stond te liegen en te loochenen? Maar
Petrus zegt alleen: waarom liegen jullie tegen de Geest van God? Dat was toch niet nodig? In zijn stem hoor je verbijstering. Alle begrip als je slechts een deel van het bedrag had gegeven.
Wie God uitdaagt, kan zomaar tegen de grond gaan. Ananias en Saffira zijn twee waarschuwingsborden aan het begin van de kerkgeschiedenis. Gelukkig herhaalt zich iets dergelijks niet in het boek Handelingen. Ook met ons heeft God vaak geduld, denk ik. Maar de kwestie is duidelijk. Wees een mens uit één stuk.
Wees in alles eerlijk voor God en voor mensen.