4 april 2020
Vers van vandaag

En de overpriesters en heel de Raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om Hem te kunnen doden, maar vonden die niet.
Markus 14:55
Onschuldig
De Joodse leiders zitten met de handen in het haar. Eindelijk hebben ze Jezus te pakken. Maar hoe krijgen ze Hem nu ter dood veroordeeld? Ze laten allerlei mensen opdraven. Maar die vertellen allemaal een ander verhaal. Dat betekent in feite: niemand heeft Hem ooit kunnen betrappen op een overtreding van Gods wet. Dus het is glashelder: Jezus is onschuldig. En toch moet Hij dood! De hogepriester ergert zich aan Jezus’ zwijgen. Als Jezus zou spreken, kon Hij zich ook vérspreken. Dat zou de hoge heren kunnen helpen. Uiteindelijk doet Jezus Zijn mond open. Waarom? Omdat de hogepriester vraagt: ‘Bent U de Christus?’ Dat is de waarheid. Dus dat kan en wil Jezus niet ontkennen. Merkwaardig genoeg denkt de hogepriester nu een grond te hebben gevonden om Jezus te doden. Hoe? Door de waarheid uit te maken voor godslastering. Hoe krom kan het gaan: de Onschuldige moet schuldig verklaard worden …!
Wat doet het met jou dat Jezus zwijgt tijdens alle valse beschuldigingen?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/