23 februari 2020
Vers van vandaag

In de twaalfde maand ... gebeurde het omgekeerde ...
Esther 9:1
Dag van de omkering
De schrik van God viel op de volken, ondanks een tegenbeweging. Hamans edict riep op tot antisemitisme, Jodenhaters werden erdoor aangevuurd. Satan zit daarachter, hij geeft niet op en maakt zelfs zijn dienaren diep ongelukkig. Toch zorgde God ervoor dat er een ommekeer kwam. Hij grijpt in en verlost Zijn volk uit de greep van satan. Dat mogen we vandaag ook in de kerk horen. De boodschap van recht en genade: God brengt grote verandering. Het is de blijde boodschap van God, die verlossend ingrijpt in levens van mensen. Naar recht vindt het oordeel van God plaats, maar genade redt. Naar recht moet God ons vanwege onze zonden verstoten, maar Hij wil ons nu nog genadig aanzien door de Zoon van Zijn liefde, Jezus Christus. Hij heeft verzoening voor ons gebracht aan het kruishout, ons oordeel weggenomen en de vrede met God geschonken. Dag van grote omkering! Dag van grote blijdschap!
De kroon volgt, de strijd moet voorgaan.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/