Welkom op de site van Stichting Herziening Statenvertaling

De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de aloude Statenvertaling uit 1637. Deze herziening is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Herziening Statenvertaling, in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Het doel van deze herziening was om de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

De gehele tekst van de Herziene Statenvertaling is via de website te lezen. U klikt op het kopje TEKSTEN, selecteert een boek en u krijgt de meest recente versie van de tekst per hoofdstuk te lezen.  Ook kunt u in deze teksten zoeken naar woorden en combinaties daarvan.

De eerste  editie van de  Herziene Statenvertaling  verscheen in 2010 en  is herkenbaar  in het colofon  met de  aanduiding: Tekst © 2010 Stichting HSV. Op de  tekst zijn vele positieve  reacties gekomen  en allerlei suggesties gekomen  van  mensen  die de tekst grondig hebben  gelezen. Al die opmerkingen  zijn verzameld  en  een  werkgroep  heeft gekeken  welke  reacties zouden  kunnen  worden doorgevoerd  in de tekst en de  voetnoten.  De aangevulde  editie is te  herkennen  aan  het colofon:  Tekst ©  2010/2016 Stichting HSV.