29 november 2021
Vers van vandaag

Hij kreeg zeven zonen en drie dochters.
Job 42:13
Gezinsuitbreiding
Job kreeg opnieuw zeven zonen en drie dochters. Deze dochters, in tegenstelling tot de zonen, zijn nog met naam en toenaam bekend. Ze krijgen een erfenis net als de zonen. Een teken van de grote welvaart van Job. In die tijd erfden dochters alleen een deel van de erfenis als er geen zonen waren (Num. 27). De namen van de dochters zijn Jemima (duifje), Kezia (kaneelbloesem) en Keren-Happuch (poederdoos). Deze betekenissen onderstrepen de schoonheid van de vrouwen. Deze namen laten zien dat Job genoten heeft van de uitbreiding van zijn gezin. Dat zal ook zo geweest zijn met de volgende generaties die Job nog mocht meemaken. Alle andere verliezen die Job geleden had, vergoedde de Heere hem dubbel. Job wist zijn gestorven kinderen geborgen bij God. Job had, als priester, hen geheiligd door de brandoffers die hij voor hen bracht.
Zien wij onze kinderen en de kinderen van de gemeente, zoals Psalm 127 zingt? 'Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning.' (Psalm 127:3)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//