10 juli 2020
Vers van vandaag

O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?
Galaten 3:1
Een krachtige waarschuwing
Paulus heeft zijn apostelschap bewezen. Nu gebruikt hij zijn gezag om de Galaten met grote kracht terug te roepen van de rand van de afgrond. Hij kan er niet over uit dat zij zijn Heiland inruilen voor een nieuwe slavendrijver, de wet. Ze hebben op Golgotha gestaan aan de voet van het kruis. Paulus heeft hen voor ogen geschilderd wat daar op Golgotha gebeurd is voor hen. Gods grote genade heeft hij hen gespeld. Hij heeft nu nogmaals nadrukkelijk bewezen dat door de werken van de wet geen gerechtigheid te verkrijgen is. Ze hebben de Heilige Geest aan het werk gezien. Toch zijn ze betoverd geraakt door een demonische geest. Hij roept hun toe in vers 3: ‘Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Wees gewaarschuwd! Bouw op niemand anders dan op Jezus Christus en die gekruisigd.’
In het kruis zal ‘k eeuwig roemen! En geen wet zal mij verdoemen; Christus droeg den vloek voor mij! Christus is voor mij gestorven, heeft genâ voor mij verworven! ‘k ben van dood en zonde vrij! (Isaac da Costa, 1798-1860)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/