29 mei 2020
Vers van vandaag

Zo zegt de Heere HEERE: De beker van uw zuster zult u drinken ...
Ezechiël 23:32
Het drinklied van de HEERE
Dit hoofdstuk is in veel opzichten ronduit schokkend. Wij zijn misschien geneigd om ontucht veel erger te vinden dan afgoderij: op iets anders dan op God te vertrouwen. Maar hier wordt dit allemaal op één lijn gezet. De HEERE ziet het als ontrouw als wij ons hart op iets of iemand anders dan Hem zetten. Hij neemt dat hoog op, zoals een bedrogen echtgenoot het hoog opneemt als hij ontdekt dat zijn vrouw het met een ander houdt. Nog schokkender wordt het als we hier de HEERE een drinklied horen zingen. Drie keer klinkt het: de beker, de beker, een beker. Eén, twee, drie, daar ga je, Jeruzalem! De beker van Gods toorn is tot de rand gevuld. Als Christus in de hof van Gethsémané niet gehoorzaam die beker uit de hand van de Vader had aangenomen (Luc. 22:42), hadden wij die moeten drinken. Maar Hij dronk die aan het kruis helemaal leeg.
We zien de gruwelijkheid van de zonde in de zielenangsten, het bloed en de schande en de dood van de Zoon van God. Met niet minder kon de vergeving verworven worden en de zonde tenietgedaan. (Th. Manton)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/