16 mei 2021
Vers van vandaag

Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.
Deuteronomium 18:18
Een Profeet uit uw midden
De Heere zal niet alleen priesters en Levieten en een koning geven, maar Hij zal ook een Profeet verwekken uit het volk. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament wordt deze tekst toegepast op Christus, als de allerhoogste Profeet. In Hem vindt deze toezegging van de Heere de ultieme vervulling. Toch heeft dit bijbelgedeelte een ruimere betekenis. In de periode tussen Mozes en Christus zullen steeds profeten door God aan Zijn volk gegeven worden. Zij zijn een geschenk van de Heere om het volk te bewaren bij Zijn Woord. Twee belangrijke toetsstenen moet het volk hanteren om vast te stellen of er werkelijk sprake is van een dienaar van God. De eerste is of de profeet het volk de inzettingen van de Heere inscherpt, of juist daarvan afbrengt. En de tweede is om te kijken of de profetie ook daadwerkelijk uitkomt. Dat laatste is natuurlijk altijd achteraf.
Zelfs Christus werd in Zijn eigen vaderland niet geƫerd.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//