24 januari 2022
Vers van vandaag

Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren, en verhinder het spreken in andere talen niet.
1 Korinthe 14:39
De Geest (5): tongentaal
Eerder zagen we dat de Geest veel meer en veel ‘gewoner’ kan zijn dan wat wij soms van Hem maken. Tegelijk neemt dat de wonderlijke dingen niet weg. In Korinthe waren ze zwaar onder de indruk van hun geestelijke gaven. En die wáren er ook. Er gebeurden bijzondere dingen, wonderen, buitengewone ervaringen. Paulus relativeerde dat in hoofdstuk 12. Maar hij blokkeert het zeker niet. Tongentaal is voor hem niet hét teken dat de Geest in je leven werkt. Maar hij ontkent ook niet dat het gebeurt. Dat de Geest je zo in beslag kan nemen dat je dingen uitbrengt, niet met je verstand maar ‘zoals de Geest je geeft uit te spreken’. Paulus lijkt het te zien als een soort aanbiddingstaal voor je persoonlijke leven. Een taal die het redelijke, rationele, overstijgt. Wat heerlijk, dat het leven met God meer is dan je verstand. Ons hele lichaam is van Hem!
‘Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan’ (Lied 360, Op Toonhoogte 2015)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//