14 oktober 2019
Vers van vandaag

Wees daarom geduldig (…)
Jakobus 5:7
Jakobus richt zich tot de arme gemeenteleden. Hun leven was zwaar en vol beproeving. Hij roept op tot geduld met moed en vertrouwen. Al degenen die de Heere liefhebben, mogen uitzien naar de komst van Christus. De Rechter staat voor de deur! Jakobus wijst op de profeten, die veel geleden hebben als volgelingen van de Heere. Wat een geduld hebben ze getoond! Als voorbeeld wordt Job genoemd. De Heere is barmhartig en genadig. Jakobus roept op om geen bezweringsformules te gebruiken: laat je ja, ja zijn en je nee, nee! Het komt aan op het volgen van Christus, Die het lijden zonder tegenspreken droeg en bad: ‘Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.’
Je ja ja en je nee nee, is dat moeilijk in de praktijk?