28 maart 2020
Vers van vandaag

U bent de God Die wonderen doet ...
Psalm 77:15
Weg twijfel!
Op zijn bed woelt Asaf, geplaagd door vreselijke gedachten over zijn God. Verlammende gedachten doorboren zijn binnenste, dat staat er. Tot in het diepst van zijn ziel getroffen dat Gods reddende rechterhand er niet meer zou zijn. Dan … ineens veert hij op. Dat ontmoedigende gemijmer moet afgelopen zijn. Ineens put hij uit een andere bron. God laat Zich niet ter verantwoording roepen. Israëls God doet wel wonder op wonder. Asaf opent in zijn herinnering een dik heilsgeschiedenisboek. Gods daden zijn talrijk. Waar gebeurden ze? In de diepten. Daarom zijn het wonderdaden. Een greep daaruit: de uittocht uit Egypte waarbij de Egyptenaren het nakijken hadden, de bizarre tocht door de Schelfzee. Het verleden vol met Gods onverklaarbare wonderwerken. De twijfel verbannen: U dóet wonderen! Daarmee kun je verder. Een heerlijke ontdekking en een rijke gedachte wanneer je steeds weer in nood zit: mijn Jezus verlost mij juist vele keren uit de nood en dood.
God heeft zout in onze monden gelegd, opdat wij naar Hem zouden dorsten. (Augustinus)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/