28 juli 2021
Vers van vandaag

En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.
Openbaring 22:11d
Volharding en heiliging
In tegenstelling tot Daniël (Dan. 12:4) moet Johannes het boek niet verzegelen. Bij Daniël ging het om een ver verwijderde toekomst, nu gaat het om een heel nabije toekomst. De tijd dringt. De Rechter komt. Onze reactie op de dringende boodschap van dit boek is voor onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Wie wil doorgaan met onrecht doen, met zichzelf bezoedelen, moet het zelf maar weten. Wie doet wat God in Zijn Wet zegt moet zich daarvan niet laten afvoeren. Laat wie God liefheeft doorgaan met doen wat God behaagt. Volharding is nodig en groei. Door een levend geloof in Christus. Het leven moet hoe langer hoe meer geheiligd worden. Toegewijd aan Hem. Van alle onheiligheid moet afstand worden genomen. Het verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze moet uitkomen. Tussen wie God dient en wie God niet dient. Laat de bruid van Christus zich gereedmaken voor haar Man. Om Hem met liefde te verwachten.
'… opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld.' (Filipp. 2:15)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//