24 mei 2019

Vers van vandaag U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE, want Ik ben met u. Ik ga immers een vernietigend einde maken aan alle heidenvolken waarheen Ik u verdreven heb. Aan u echter zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden.
Jeremia 46:28
Strijd tussen de grootmachten en troost voor Israël
In dit hoofdstuk begint een aantal profetieën tegen heidenvolken. Het is God Zelf Die de geschiedenis schrijft. Hoe groot de verwarring ook is en hoe wijd het kwaad ook om zich heen grijpt, toch is het God Die regeert en Hij zal niet toelaten dat de machten van het kwade definitief zullen overwinnen. In dit hoofdstuk gaat het over de strijd tussen de twee grootmachten, Egypte en Babel. En de profetie is helder. Egypte zal in twee veldslagen vernietigend verslagen worden. Niet via Egypte zal het heil opnieuw tot de Joden komen, maar via Babel. Toch zal Egypte niet totaal en voorgoed vernietigd worden. Na de zware bestraffing zal Egypte zich mogen herstellen, maar niet meer als wereldmacht. En dan is er toch opnieuw troost voor Israël. Hoewel de HEERE ook Zijn eigen volk straft, zal Hij dat doen met mate. Maar er zal verlossing komen. Hij zal Zijn volk terugbrengen uit Babel naar hun land en daar zal Hij Zelf ook wonen.
Een vader tuchtigt en voedt op, een rechter straft en past vergelding toe.