8 december 2019
Vers van vandaag

(…) en zij waren geheel buiten zichzelf.
Markus 5:42
Ontstellend
Jezus stuurt bijna iedereen weg. Hij verricht Zijn wonderen niet als stunts voor een groot publiek. Hij kwam niet om een wonderdokter te zijn. Ook hier richt Hij tekenen op van het Koninkrijk van God. Daar zal niemand meer zeggen: ‘Ik ben ziek.’ Daar zal een volk zijn dat weet van vergeving en genezing door Jezus. En Hij zet hier een wegwijzer naar die toekomst. Jezus heeft inmiddels de rouwklagers (spotters) buiten de deur gezet. Het is doodstil in de sterfkamer. Jezus handelt. Hij beveelt. Op Zijn Daad en Woord staat het meisje op. Ze loopt en eet. Verbijstering bij de omstanders. God is een God die doden opwekt. Maar deze Jezus, Wie is Hij toch? Zijn macht gaat elke menselijke maat te boven. Ontstellend. Niet te geloven! Wonderlijk, dit sandwich-verhaal. De genezing van de een scheen de dood van de ander tot gevolg te hebben. Twee ‘dochters’ in nood. Dankzij Jezus nu ook in nieuw leven. Jezus werd uitgelachen. Maar ‘wie het laatst lacht, lacht het best.’
Adventsleven is ook je verheugen met beving.