18 januari 2022
Vers van vandaag

Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst.
1 Korinthe 10:14
Vrijheid die beperkt
In onze tijd kan veel, meer dan in de tijd van onze ouders. Onze zondagen zien er anders uit. We hebben alle mogelijke media in huis. En dat strikte van vroeger, daar kijken we glimlachend op terug. Aandoenlijk bijna, hoe afgeschermd het leven toen was. Gelukkig zijn wij een stuk vrijer … Paulus ziet mensen die zo overtuigd zijn van zichzelf dat ze zich vele vrijheden permitteren. Maar ze hebben geen seconde in de gaten dat de ruimte die ze afgoden geven hun leven met God in gevaar brengt. Misschien begrepen vroegere generaties dat wel beter dan wij. Niet alles wat kan is ook goed. En soms worden gewoon radicale keuzes gevraagd. Volharden is soms ook simpelweg grenzen trekken en erachter blijven. Niet omdat iets niet mag. Maar omdat je weet dat iets je verkeerd kan beïnvloeden. Echte vrijheid is soms ook dat je iets níet doet.
De vraag is niet wat wel of niet mag, maar waar je je wel of niet door laat vormen.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//