8 april 2020
Vers van vandaag

En toen zij Hem bespot hadden …
Markus 15:20
Bespot
Pilatus heeft net het doodvonnis uitgesproken: Jezus zal gekruisigd worden. Maar eerst mogen de soldaten (twee- tot zeshonderd man!) zich uitleven op Jezus. Dat doen ze graag. Ze denken dat Jezus een opstandeling is. Om Hem zo diep mogelijk te krenken, spelen ze daarom koninkje met Hem. Een soldatenjas en een doornenkroon helpen daarbij. Maar ze beseffen niet dat Hij echt Koning is. Wel een unieke Koning. Want welke koning laat zich op deze manier bespotten? Jezus laat het gebeuren. Wat hier gebeurt is honderd procent onrechtvaardig. Ik word er bijna boos van. Maar wacht even. Want als je goed kijkt naar die soldaten, zie je je zelf. Hoezo? Met onze zonden beledigen we God ook. We willen zelf koning zijn. Iedere zonde is een bespotting van Zijn Koningschap over ons leven. Dus het is echt waar: ook ik deed Hem dit aan. Wat een wonder dat Jezus Zich niet terugtrok, maar volhardde.
Hoe vaak bespot jij Jezus door Hem niet de eer te geven die Hij verdient?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/