21 juli 2019

Vers van vandaag In al zijn werk dat hij begon in de dienst van het huis van God, in de wet en in het gebod om zijn God te zoeken, handelde hij met heel zijn hart, en hij was voorspoedig.
2 Kronieken 31:21
Hizkia stelt de eredienst in
Na zijn hervorming van tempelreiniging en instelling van het Pascha volgt nu het laatste onderdeel van Hizkia’s hervormingen: de instelling van de eredienst. Het mooie is dat we van Hizkia lezen dat hij zijn hervormingen doorvoerde met heel zijn hart en daarom de zegen van God ontving. Hoe gaan wij vandaag om met de eredienst, wat zegt onze kerkgang? Gaan wij naar de kerk met heel ons hart of uit verplichting? En waar gaat het ons in de kerk om, om allerlei uiterlijke zaken die zeker een rol spelen, maar niet het belangrijkste zijn? Het belangrijkste van de kerkdienst is dat we God zoeken in gebed en luisteren naar Zijn wil over ons leven. Daarin te volharden geeft in ons leven een stille zegen. Ik weet wel, de kerkdienst maakt niet zalig, maar het is wel de plaats waar God Zich in zijn Woord aan ons openbaart. Heb een gezegende zondag!
Verlangen naar God moet vleugels aan de voeten geven, niet lood eraan hangen.