23 januari 2020
Vers van vandaag

… zal de rechtvaardige tot bloei komen ...
Psalm 72:7
De rechtvaardige zal tot bloei komen
Dat is niet overal het geval. Er zijn veel christenen die vanwege hun geloof vervolgd worden. Jezus zegt: ‘Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen (Matth. 5:10). Maar toch: ‘de rechtvaardige zal bloeien.’ Wanneer dan? Als het Koninkrijk van God komt. In deze psalm staat dat de komst van het Koninkrijk voor heel veel mensen niet fijn zal zijn, want Hij zal ‘de onderdrukker verbrijzelen’ (vs. 4). Maar er gebeurt nog meer. ‘Want Hij zal de arme redden, die om hulp roept en de ellendige, en wie geen helper heeft’ (vs. 12). De vraag is: aan welke kant zullen wij staan? ‘Zijn Naam wordt van kind tot kind voortgeplant’ (vs. 17)!
Welke troost geeft de belofte van vers 17?