2 december 2020
Vers van vandaag

aan Timotheüs, mijn oprechte zoon in het geloof: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heere.
1 Timotheüs 1:2
Je zult Timotheüs heten
Zijn naam betekent: Godsvereerder. Je zult deze naam dragen of Timo heten. Wie kent de betekenis van die naam? Wie denkt er aan God, de enige ware God? Ik denk dat zijn moeder Eunice en zijn oma Loïs er wel aan gedacht hebben. Zij lazen de geschriften van het Oude Testament. Zijn vader liet de geestelijke opvoeding aan Tiomotheüs’ moeder en oma over. Zo kunnen er vandaag oma's en opa's zijn die voor hun kleinkinderen zorgen en spreken over God. Paulus liet de naam van Jezus vallen, de naam van de Zaligmaker. Het hart van Timotheüs begon sneller te kloppen en hij vond de vrede met God door zijn leven toe te vertrouwen aan de genade van Christus en te geloven in de vergeving van de zonden. Dan kan het niet anders, dan ga je God eren en het loflied van Advent zingen: ‘Een Licht zo groot, zo schoon, gedaald van’s hemels troon’ (Lofzang van Simeon)!
Zegen bij het onderwijs in de Schriften, ook vandaag.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/