28 januari 2020
Vers van vandaag

Want God, de HEERE, is een zon en een schild ...
Psalm 84:12
Het schild is betrouwbaar
‘… een schild ...’: dan denk je misschien aan ons volkslied, waarin die regel staat: ‘Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer. Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.’ Dat schild is betrouwbaar; het laat geen pijlen door, zoals ook de apostel Paulus wist, toen hij schreef in zijn brief aan de gemeente van Efeze: ‘Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen’ (Ef. 6:18). Achter dat schild houd je het uit, terwijl je het in eigen kracht, zonder dat schild, nooit zou kunnen. ‘Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad’ (Ef. 6:13). God wil Zijn kinderen bewaren, zodat ‘de poorten van de hel de gemeente van Christus niet zullen overweldigen’. Daarom biedt Jezus Zijn eigen nabijheid aan, als een schild.
Achter dat schild schuilen: hoe kun je dat doen?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/