6 augustus 2020
Vers van vandaag

Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat …
Ezra 3:4
Goede bodem
Vandaag gaat het verslag verder. De teruggekeerde Israëlieten vieren het Loofhuttenfeest voor het eerst weer in Jeruzalem. Iedereen heeft intussen een woonplek gevonden. Maar dan komt het eerste grote moment. Het is de landvoogd Zerubbabel en de priester Jesua gelukt om op het oude fundament tussen de puinhopen een altaar voor God te plaatsen. Zodat nu de dagelijkse offerdienst kan hervat worden. Het Loofhuttenfeest is een heel vrolijk feest. Gevierd wordt de leiding van God door de woestijn naar het Beloofde Land. Zo’n moment is dit kennelijk ook. Zomaar tussen het puin. Wel op het oude fundament. Dat is een goede bodem. Na een oorlog liggen er altijd kerken in puin. Maar zodra er vrede is, begint men meteen met de eredienst. Tussen wat resten van muren, onder de open hemel. Volhouden. Ben je bezorgd om de kerk? Het fundament Christus ligt nog steeds onder ons. Bouw daarop.
Bouw je leven op Christus de Rots, als je leven wilt.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/