14 juni 2021
Vers van vandaag

Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!
Genesis 49:18
Wachten op het beste
Jakob pauzeert hier en zegt tussen de zegeningen voor zijn zonen door iets anders. Het is wel heel persoonlijk. Mag het? Was Jakob niet bang om God te ontmoeten? Sterven is God ontmoeten. Jakob spreekt met stelligheid, want hij verwacht Jeshoea. Je hoort hierin de naam van: Jezus, de Redder. Misschien denkt Jakob bij de slang, zoals hij Dan noemde, aan de slang uit Genesis 3. Jakob herinnert aan zijn worsteling bij de Jabbok (Gen. 32), waar hij het wonder beleefde van redding door God Die Redder is. Soms kan er angst zijn om Hem te ontmoeten. Ja, de angst kan weg zijn als je de Redder, Jezus, kent. Jakob is ervan overtuigd, dat hij door Gods genade, dankzij Zijn redding, kan sterven. Hij laat immers 'niet varen het werk van Zijn handen'. Wat een blij vooruitzicht!

'Genade Gods, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij.' (Lied 140, Zangbundel Joh. de Heer)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//