16 april 2021
Vers van vandaag

Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.
Mattheüs 13:13
Ziende blind en horende doof
Hoe luister jij naar Jezus' woorden? De Farizeeën en wetgeleerden luisteren met een afwijzende en vijandige houding. Zie Mattheüs 12. De discipelen luisteren anders. Zeker, ook zij moeten nog heel veel leren. Maar het is wel hun diepste verlangen om van Jezus te leren. Daarom geeft Jezus hen diepgaander onderwijs met behulp van gelijkenissen. Die hebben als omgekeerd effect dat Zijn tegenstanders met lege handen komen te staan. Ook dat wat ze hebben gezien en gehoord, neemt Jezus hen af. Dus: als je jezelf bewust afsluit voor het Evangelie, doet God de deur van je hart helemaal dicht! Best schokkend! Dit is een waarschuwing en daarmee vooral een dringende aansporing om je verzet op te geven. En om je knieën te buigen in gebed: 'Open mijn ogen en oren, opdat ik Uw stem zal verstaan.' Wie zo luistert, wordt gezien en gehoord door God, zeker weten!
Als je je bewust afsluit voor God, sluit Hij de deur van je hart helemaal.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//