20 juni 2021
Vers van vandaag

... door de handen van de Machtige van Jakob ...
Genesis 49:24b
Vijf keer 'zegeningen'
Bewust is vandaag voor dezelfde schriftlezing gekozen. Gezegend is een leven onder de hoede van God, de Heere God keert Zijn aangezicht naar jou. Dan komen ook onze zonden openbaar. Dit blijkt ook zeker uit de woorden die Jakob zijn zonen toevoegt. Het woord zegeningen wordt vijf keer gebruikt. Een handvol, voor elke vinger van je hand een zegen. Jozef mag ze ontvangen. Een hand boven je hoofd. De zegen van water, van zon, van moedermelk, maar ook 'de zegen die Abraham, Izak en ik, jouw vader, ontvingen van de Almachtige'. De zegen die de God en Vader van Jezus Christus wil geven, aan jou heel persoonlijk en ook aan uw en jouw nageslacht. Het offer van Jezus verzoent de zonde, die scheiding bracht. Christus alleen is onze zegen, onze vrede. Wat een boodschap voor vandaag!
'Tel uw zegeningen, een voor een … en vergeet er geen.' (Lied 256, Zangbundel Joh. de Heer)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//