23 oktober 2020
Vers van vandaag

Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt.
Hebreeën 12:25
Vasthoudend zijn
In de Bijbel spreekt God tot ons. Daarin komt Hij persoonlijk naar ons toe en zegt Hij tegen ons wat wij moeten weten en doen. Wat kunnen wij met het spreken van God doen? Volgens bovenstaande tekst kunnen we het spreken van God verwerpen. En daarmee verwerpen we Hem Zelf. In het vervolg ervan staat waar dat op uit zal lopen. Vandaar de hartelijke aansporing om dat niet te doen. De andere mogelijkheid is dat we Gods spreken geloven met heel ons hart. We nemen Hem dan aan als onze God en Zaligmaker. Daar moet het van komen in ons leven door de kracht van de Heilige Geest.
Welke van deze twee mogelijkheden is in ons leven werkelijkheid? Laten we ervoor waken dat we God niet verwerpen. Hij zal ons tot in eeuwigheid verwerpen, als het zo blijft. Heerlijk, wie Hem omhelzen mag door een waar geloof. God zal ons voor altijd vasthouden!
Naar God luisteren brengt zegen.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/