21 november 2019
Vers van vandaag

De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
Psalm 51:19
Aangename offers
Hij gaat diep door het stof. David bast sombere tonen. Onbeschrijfelijke ellende. Het is gebeurd met de schone schijn. Precies zoals God het wil. Gods offer feitelijk. Dit lied componeerde God immers Zelf. David was niet van plan zijn zonden te bekennen. Hij wilde de zonde met Bathseba koste wat kost onder de dekmantel houden. Om niet tegen de lamp te lopen liet hij zelfs de plichtsgetrouwe Uria in de frontlinie sneuvelen. God pakte hem beet. Nathan kwam hem de wacht aanzeggen. Gods Geest ontdekte hem aan zijn schandelijke daden. David zakte door de knieën en beleed zijn schuld: ‘Tegen U, U alleen heb ik gezondigd.’ Hij zag dat hij door en door slecht was. De gevolgen aanvaardde hij, naar recht mocht God hem veroordelen. Maar God zag dit offer aan en schonk vergeving. God breekt je hoogmoed, Hij schenkt je diep berouw en … Hij schept de vreugde van het heil.
Hoe lediger ik ben, des te meer ruimte is er voor mijn Meester. (Spurgeon).