17 juni 2019

Vers van vandaag (…) niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was (...)
Handelingen 4:32
Dat is van mij
In onze wereld hoor je algauw iemand zeggen: Dat is van mij! Van wie is die dure auto? Die is van mij. Mag ik deze zomer je caravan een paar weken gebruiken? vraag je op een verjaardag aan je zwager. Nee, die is van mij. Zelfs mijn kinderen krijgen hem niet. Sommigen hebben het zelfs over mijn dokter en mijn advocaat.
In Jeruzalem waar de Geest van Christus de sfeer bepaalde, zei nu eens niemand dat. Niemand zei: Dat is van mij. Mag ik je kar met ezel gebruiken? Ik ben aan het verhuizen … Mag ik je bijl even gebruiken? Anderen bracht extra broden mee, en groente voor het eten. Er waren er zelfs die bijna heel hun bezit ter beschikking stelden zoals de leviet Barnabas. Wat een vreemde club, zal men in Jeruzalem gedacht hebben. Maar ze weten wel van delen en elkaar helpen. Waar vind je dat in deze wereld nog meer?
Wat hebben we wat we niet zelf ontvangen hebben?