26 februari 2020
Vers van vandaag

... een vrolijke dag en een dag om elkaar geschenken te sturen.
Esther 9:19
Dag van blijdschap
De grote omkering werd met gejuich gevierd. De dertiende Adar was een dag van het bloedbad geweest. Op de veertiende en vijftiende Adar brak er rust aan voor de Joden. ‘Er blijft een rust over voor het volk van God’. Zij brachten die dagen in vrolijkheid door met maaltijden en vreugde, zij prezen God voor zijn ongedachte verlossing. Zo mag de gemeente van Christus in de wereld staan met een hart dat overvloeit vanwege de grote verlossing, de ommekeer die Jezus Christus heeft aangebracht. Hij die in de wereld kwam uit het vrouwenzaad om het slangenzaad te overwinnen. Wij mogen hier op aarde leven in relatie met God vanuit die rust om eenmaal in te gaan in de eeuwige rust. Dat komt aan op volharding, omdat het binnengaan in de eeuwige rust verbonden is met het leven met God hier op aarde. Het gaat door lijden tot heerlijkheid!
Laat ons zo leven dat wij elk ogenblik gereed zijn in de eeuwigheid over te stappen.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/