10 december 2019
Vers van vandaag

En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof.
Markus 6:6
Verwondering
Geloof maar dat er teleurstelling en verdriet bij de Heiland is. Die bijna lege wachtkamer, de hardheid en verharding van mensen en de ondoorgrondelijke oordelen van God die Hem hierin tegemoetkomen. We mogen wel meer bidden om rechte kennis van onze nood en ellende. Is uit onze diepe nood nog redding mogelijk? Mijn onmogelijkheden zijn: ik heb niet, weet niet, kan niet, wil niet en deug niet. Maar Hij is het die met de vrijmacht en overmacht van Zijn ontferming door al mijn onmogelijkheden heen breekt. Mijn vijf ‘nieten’ worden vijf ‘wellen’: ik weet alles, ik wil alles, ik kan alles, ik vermag alles en ik heb alles. Maar ik haast me om te zeggen: in Christus! Alles dankzij de Vader die zondaren verkiest; dankzij de Zoon die het verlorene zoekt; dankzij de Heilige Geest die het verdorvene wederbaart. De volstrekt vrije genade is verschenen in Jezus Christus. Adventsgebed is dan ook: doe intocht Heer, met Uw ontferming in ons verloren bestaan.
Laten we ons verwonderen over Zijn vrije genade!