29 maart 2020
Vers van vandaag

Begin zomertijd
Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten ...
Psalm 78:7
Bijbelse geschiedenis
De geschiedenis van Israël moet je uitvoerig en onvermoeibaar vertellen, schrijft Asaf. Wat God in Israël gedaan heeft, behoeft ieders aandacht. Het moet worden verteld van vader op zoon, van kind tot kind. Waarom? Asaf zegt wat het doel is: het moet voorkomen dat Gods daden worden vergeten en een volgende generatie geen weet meer van Gods wet heeft. Je kunt het ook positief zeggen: met het vertellen over God en Zijn heerlijke daden beoog je dat in de lijn van de geslachten op God vertrouwd wordt. In alle dingen met God rekenen, de omgang met Hem houden. Een indringende boodschap voor christelijke gezinnen. Zo gemakkelijk komt de klad erin, wanneer het gaat om het spreken thuis over de bijbelse geschiedenis en het grootste Godsgeschenk, Gods Zoon. Verslap toch niet. Word niet gemakkelijk in het kennisnemen van Gods woorden en daden. Het gaat om geloven in God en op God alleen vertrouwen.
Onbekend maakt onbemind.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/