5 april 2020
Vers van vandaag

Ik ken deze Mens niet over Wie u spreekt.
Markus 14:71
Petrus
Petrus zegt stellig: ‘Ook al zullen allen aanstoot aan U nemen, ik echter niet’ (vs. 29). Maar als Jezus kort daarna gevangengenomen wordt, verlaat ook Petrus Hem en vlucht (vs. 50). Toch kan hij het niet over zijn hart verkrijgen om Jezus helemaal alleen te laten. Daarom volgt hij Hem op een afstand (vs. 54). Hij durft zelfs mee te gaan tot binnenin het paleis van de hogepriester. Dat is moedig van Petrus! Maar overschat hij nu zichzelf niet schromelijk? Helaas wel ja. Een dienstmeisje herkent hem. Maar hij ontkent elke betrokkenheid bij Jezus. De haan kraait. Petrus zit als een rat in de val. Hij wil weg. Maar opnieuw doet het dienstmeisje haar mond open. De angst slaat toe en Petrus begint zelfs te vloeken en te zweren ... Moed is mooi. Maar zelfoverschatting is zonde. De uitweg is: oprecht vertrouwen op Jezus Die alles, echt alles heeft volbracht.
Spreek alleen grote woorden als je klein denkt van jezelf en groot van Jezus.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/