18 augustus 2019
Vers van vandaag

Ikzelf zal borg voor hem staan (...)
Genesis 43:9
Wie wil borg staan?
De nood is groot in en rond de tent van vader Jakob. Het graan is op en als er geen nieuwe voorraad wordt aangelegd, dan wacht de hongerdood. Juda gaat naar vader Jakob. Hij is de spreekbuis van de andere broers. De enige mogelijkheid om aan voedsel te komen is dat Benjamin meegaat. Jakob stelt het ene belang van zijn zoon Benjamin boven het belang van zijn andere zonen. Juda zegt dat hij garant staat voor zijn broer. Als Benjamin niet terugkomt, sta ik in de schuld bij u. Hij is bereid zichzelf op te offeren. Als die onderkoning vraagt aan Benjamin om te blijven, of daar te sterven zal Juda in de bres springen voor zijn broer. Ik ben bereid om mijn leven te geven. Achter de stem van Juda hoor ik de grote Zoon van Juda, Jezus Christus. Hij offert Zich op aan het vloekhout voor onze zonden. Hij wordt aangewezen als het Lam van God dat uw en mijn zonde wegneemt. Alleen door deze Borg kan ik voor God verschijnen.
Een borg is iemand die mijn schuld op zich neemt.