4 juli 2020
Vers van vandaag

Maar toen het God, Die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door Zijn genade, behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen ...
Galaten 1:15-16
Apostel geworden
Paulus vertelt openhartig aan de Galaten dat hij het eerst helemaal eens was met zijn beschuldigers. God behagen zonder de wetten van Mozes kan niet, was zijn levensmotto. Paulus was nog veel radicaler dan de gelovigen uit Jeruzalem die hem nu aanvallen. Zij geloven tenminste nog in Jezus. Paulus was eerst de grootste vijand van Jezus. Hij heeft de gemeenten heel fel vervolgd. Dat hij nu apostel is van Jezus Christus, is niet aan zijn eigen inzicht te danken. Het is Gods ingrijpen, Gods verkiezing van eeuwigheid die hem op de knieën voor Jezus heeft gebracht. God heeft hem Zijn Zoon geopenbaard. Paulus heeft Jezus zelf ontmoet bij Damascus. Heel radicaal heeft Paulus gezien dat hij alleen door het geloof in Jezus Christus gered kan worden. Wat een wonderlijke weg gaat God met mensen. Paulus wordt zo door Hem geroepen om het Evangelie van Jezus aan de heidenen te verkondigen.
Ik heb gejaagd wel jaren lang, om goed en vroom te leven, maar ‘t werd mijn ziele toch te bang, mijn werken kon niets geven. (Gezang 155, Herv. Bundel 1938)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/