16 oktober 2021
Vers van vandaag

Op die dag zal het gebeuren …
Jesaja 7:18, 20, 21, 23
Op wie bouwen en vertrouwen?
Wat zijn de gevolgen groot wanneer je in plaats van op God je vertrouwen stelt op een ander. In tijden van nood riep koning Achaz niet de Verbondsgod aan, maar stelde hij zijn vertrouwen op de koning van Assyrië. Het levert hem en het volk geen stralende toekomst op. Integendeel. Juist de koning op wie hij zijn vertrouwen had gesteld wordt door God als een instrument gebruikt om het oordeel te voltrekken. Tot vier keer toe klinkt het: 'Op die dag zal het gebeuren!' Als een insectenplaag zal het Joodse volk overheerst worden door de vijanden. Het heeft een verwoestende uitwerking. Het land wordt onbewoonbaar en raakt begroeid met doornen en distels. Wat een waarschuwing voor ons en ook voor ons land en volk. Een terugkeer tot God is nodig, opdat wij met mond en hart belijden: 'Mijn schild ende betrouwen / zijt Gij, o God, mijn Heer' (Wilhelmus couplet 6).
Wat zou de aarde zijn zonder het kind van Bethlehem? Een vervloekt veld vol doornen en distels. (Karl von Gerok)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//