10 jaar HSV
08-12-2020

In juni 2002 begon de Stichting Herziening Statenvertaling aan de opdracht van het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, met als doel: de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling uit 1637 te bewaren. Er is naar gestreefd om door de herziening de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten, en tegelijkertijd de betrouwbaarheid te handhaven. 

Meer dan 45 personen werkten in de loop van de jaren mee aan dit project, in een vertaalkoppel, in een resonansgroep en in het bestuur. Op 4 december 2010, vandaag precies 10 jaar geleden, werd de Herziene Statenvertaling gepresenteerd in de Grote Kerk te Dordrecht.

De Herziene Statenvertaling is na de introductie in december 2010 in orthodox-christelijke en evangelische kringen positief ontvangen en inmiddels heeft deze vertaling een brede ingang gevonden in diverse kerken en gemeenten. De Herziene Statenvertaling is een gezamenlijke uitgave van Stichting Herziening Statenvertaling en Uitgeverij Royal Jongbloed. 

Ds. W.J. Westland, voorzitter HSV-bestuur:
‘Geweldig dat er al tien jaar een Bijbel is die dichtbij de grondtaal wil blijven en tegelijkertijd begrijpelijk is voor jong en oud! Mooi om te gebruiken in gezin, school en kerk!’ 

In de afgelopen 10 jaar zijn er prachtige uitgaven in de Herziene Statenvertaling tot stand gekomen. Zo verscheen als een van de eerste doelgroepbijbels de HSV Jongerenbijbel, later gevolgd door de Studiebijbel. Met de Gespreksbijbel en Kinderbijbel is ook voor jongere kinderen de HSV toegankelijk geworden. Recent verscheen de HSV Bijbel in een jaar: een unieke opzet die een frisse kijk en nieuwe inzichten biedt. Ter ere van het 10-jarig jubileum verscheen vorige week een limited edition met diverse extra's die via een QR-code kunnen worden bekeken.