13 januari 2021

Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!
Genesis 3:22
Waar ben je?
Adams unieke positie in de schepping komt daarin uit dat hij als enig schepsel antwoord kan geven als God vraagt: 'Waar ben je?' Maar er komt geen antwoord. De gevolgen van de zonde zijn verschrikkelijk. De band tussen Adam en Eva is kapot en het valt op dat ze nu niet meer samen worden aangesproken. Het is alleen nog: 'ik', 'ik', 'ik' (Gen. 3:10). Ook is de band tussen Adam en de aardbodem kapot. Bovendien wordt de toegang tot de boom des levens afgesneden tot op de nieuwe aarde (Openb. 22:2). Maar daar begint ook Gods genade. Als de mens toch eens eeuwig in zonde zou moeten leven omdat hij niet kon sterven! Het getal zeven is nog steeds prominent aanwezig is. Zeven keer spreekt de Heere en zeven keer klinkt een reactie. En boven alles: er is de belofte van Degene Die de slang de kop zal vermorzelen.
Hoe zullen wij ooit de Heere naar waarde danken voor Zijn liefhebbende goedheid? Hoe zullen we Hem naar waarde erkennen voor wat Zijn genade in ons teweegbrengt? (Charles Haddon Spurgeon)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//