12 januari 2021

En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden.
Genesis 3:6
Is het echt zo dat God gezegd heeft ...?
Hoe lang zou de mens gehoorzaam aan God geleefd hebben? We weten het niet. Wel suggereert de tekst een onmiddellijke overgang met het vorige hoofdstuk. Het woord 'listig' is in het Hebreeuws narum en klinkt bijna hetzelfde als naakt, narom in het vorige vers. Er is blijkbaar iets verschrikkelijks gebeurd dat tot nu toe buiten de mens om gegaan is. Het kwaad is gekomen. Een engel is gevallen en een tegenstander, 'de satan' geworden. Hij gebruikt de slang om bij de mens twijfel te zaaien over de betrouwbaarheid van Gods woorden. Hij spreekt de vrouw aan, maar in het meervoud en betrekt er zodoende de man bij. De vrouw gaat mee in het scheeftrekken van wat God gezegd heeft. 'Niet eten van álle bomen in de hof' wordt bij haar: 'niet eten en niet áánraken'. Paulus ziet het scherp: dat ene mensenpaar heeft zo voor alle mensen de dood gebracht.
Wij zullen bekeerd moeten worden van de macht van satan tot God, willen wij de vergeving der zonden kunnen ontvangen. (Thomas Manton)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//