11 januari 2021

Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.
Genesis 2:18
Een mens alleen is niet goed
Zeven keer lazen we in Genesis 1 dat het 'goed' was, de laatste keer zelfs 'zeer goed'. Maar nu lezen we plotseling dat er toch iets 'niet goed' is, namelijk dat de mens die God uit de aardbodem maakte alleen is. De mens (adam in het Hebreeuws) moest de aardbodem (adama) bewerken. Hij krijgt iemand 'tegenover' zich, als een wederhelft. Opnieuw schept God op een bijzondere manier, ditmaal uit een rib van de mens. Onmiddellijk herkent Adam haar als eigen vlees en bloed. Hij, de man (isj in het Hebreeuws) kreeg een vrouw (isja) om samen met hem voor de hof te zorgen tot eer van de Heere, hun God. Paulus neemt deze geschiedenis volkomen letterlijk en gebruikt haar om Gods wil over de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk uit te leggen. Laten ook wij het Woord maar vooral nemen zoals het zich aandient.
Godvrezende gezinnen zijn een zegen voor de buurt waarin ze leven, alleen al door hun gebeden. (Matthew Henry)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//