21 februari 2021

… en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven.
Maleachi 3:11b
Gods zegen
In dit ernstige gesprek van God met Zijn volk zit een vertroosting. Weet je wat het wonderlijke is? Dat God nog steeds verder gaat met Zijn volk, ondanks al hun zonde van eigenwilligheid en eigenbelang. Vandaag wordt ons Gods gerechtigheid verkondigd. De Heere vraagt ons hart en leven, dan opent Hij Zijn hart voor ons. 'Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden' (Matth. 6:33). Op ons terugkeren wil de Heere ons zegenen. Soms was het snoeimes nodig om Israël te reinigen. Israël was Gods wijnstok die door haar zonde geen vrucht droeg, maar op haar terugkeer gaf de Heere rijke vrucht. Jezus is de Wijnstok met Wie wij door het geloof verbonden zijn. Als ranken verbonden aan deze Wijnstok dragen wij vrucht. Blijf Hem volhardend vertrouwen, zo zal Zijn vruchtbaar vocht door je heen stromen en draag je vruchten van geloof en liefde.
Vertrouw op God, Die de wasdom geeft (1 Kor. 3:6) – wel te verstaan: als er geploegd en gezaaid is!
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//