22 februari 2021

Uw woorden tegen Mij waren te hard, zegt de HEERE. Maar u zegt: Wat hebben wij onder elkaar tegen U gesproken?
Maleachi 3:13
Een verwijtende toon
In het laatste, zesde gesprek spreekt de Heere als Verbondsgod tot degenen die Hem liefhebben en niet liefhebben. Direct al voelen we de spanning in de woorden van de Heere. Je zou kunnen zeggen: de Heere wordt het zat om elke keer weer Zijn liefde te geven en daarvoor verwijten terug te krijgen. Hoe lang is God nog verdraagzaam? Is het volk zich ervan bewust waarmee het bezig is? Daar is ontdekkend licht van de Heilige Geest voor nodig. Dat geldt ook voor ons. De Heere heeft alles voor ons over, tot zelfs Zijn eigen Zoon Jezus Christus, Die Hij niet gespaard heeft. Jezus heeft plaatsvervangend het oordeel van God over onze zonden gedragen. Welke toon slaan wij aan tegen de Heere? Zijn het harde woorden, omdat God nooit iets goeds doet of woorden van overgave? Wie is God voor ons? God heeft mensen lief die Hem negeren.
De gestage druppel holt de hardste steen uit.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//