23 februari 2021

De HEERE slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten.
Maleachi 3:16b
Het gedenkboek
De klacht die het volk uitspreekt tegen God gaat aan Hem niet voorbij. Voor Zijn aangezicht wordt een gedenkboek geschreven, een levensboek dat God Zelf bewaart. Het beeld komt uit het oude Oosten waar koningen in jaarboeken belangrijke zaken lieten bijhouden, waarmee deze vaststonden en niet vergeten werden. Met dit beeld wordt gezegd dat de Heere Zijn kinderen niet vergeet, ondanks de zonden die zij doen. 'Heere, schrap mij niet uit Uw boek.' 'Ik ben wel ellendig, maar de Heere denkt aan mij.' Wat een troost! Er is een gedenkboek voor Gods aangezicht: staat je naam daarin? Bij Jezus' wederkomst gaat Gods gedenkboek open en dan komen onze daden aan het licht. God houdt onze daden in gedachten als wij stomverbaasd vragen: 'Heere, wanneer hebben wij dat gedaan?' Daden die wij allang vergeten zijn, we deden het in liefde voor God! Maar God vergeet onze daden niet, Hij schenkt beloning!
'Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, / dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.' (Lied 166, Zangbundel Joh. de Heer)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//