2 mei 2021

En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden ... alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat ... alle dagen.
Deuteronomium 4:40
Israëls unieke ervaring met God
Indringende vragen stelt Mozes: 'Is ergens een volk dat de stem van God gehoord heeft vanuit het midden van het vuur en in leven is gebleven? Hij Zelf heeft u met grote kracht uit Egypte geleid, omdat Hij uw vaderen liefhad en hun nageslacht. Hij heeft volken die veel groter en machtiger zijn dan u, uit hun bezit verdreven om het land aan u te geven.' Daar verbindt Mozes een belangrijke conclusie aan: 'Daarom moet u nu weten en het ter harte nemen dat de Heere God is, boven in de hemel en beneden op de aarde, en niemand anders! Dan zal het u en uw kinderen goed gaan.' Het luistert hier heel nauw. De motivatie om naar Gods geboden te leven ligt niet in angst voor een strenge God, maar in de voortdurende herinnering hoe groot en trouw Hij is in ons leven.
Het herdenken van Gods grote daden drijft uit tot gehoorzaamheid aan Hem.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//