3 mei 2021

Niet met onze vaderen heeft de HEERE dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de HEERE met u gesproken ...
Deuteronomium 5:3-4
Herhaling van de Tien Geboden
Mozes geeft in opdracht van God opnieuw de Tien Geboden aan het volk Israël. Met een bijzondere inleiding erbij. De Israëlieten moeten die geboden leren en nauwlettend in acht nemen. Het gaat erom dat die geboden niet alleen van buiten naar hen toekomen, maar dat ze die in hun verstand en in hun hart moeten bewaren. Ze moeten iets van henzelf worden. Het tweede dat opvalt, is dat Mozes hier zegt dat deze Tien Geboden alles te maken hebben met het verbond dat God op de Horeb met het volk gesloten heeft. Steeds opnieuw hamert Mozes daarop: 'Het is niet een of andere afstandelijke God Die u deze geboden geeft, maar het is de Heere, uw God, Die u uit Egypte heeft uitgeleid, en Die daarna met u in een verbond is getreden. Dat is niet in een heel ver verleden gebeurd, maar velen van ons zijn daar als jongere getuige van geweest.'
De geboden moeten met het verstand geleerd worden en in het hart worden bewaard.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//