4 mei 2021

Dodenherdenking
Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.
Exodus 12:8
Herdenken met verdriet
In Exodus 12 ontvangt het volk de instructies voor de viering van het Pascha. Het moet gevierd worden aan de vooravond van de tiende plaag in de nacht voordat de Israëlieten Egypte zullen uittrekken. Nooit mag het volk dit vergeten. Zonder het bloed zou ook bij hen de eerstgeborene moeten sterven. Hier wordt iets zichtbaar van het allesreinigende bloed van Christus. Alleen dat maakt onderscheid tussen mensen. Wat een genade! Maar er was nog iets wat de Israëlieten nooit mochten vergeten. Het was een bevrijding uit een bittere tijd in Egypte. Veel jongetjes zijn in de Nijl omgekomen, en ook de zeer zware slavenarbeid voor de farao had vele slachtoffers geëist. En uit dat alles redt de Heere. Herdenken uit grote nood en dood heeft altijd twee kanten in zich: blijdschap over de verlossing, en verdriet over de vele slachtoffers. Laten we zo herdenken op deze dag van Dodenherdenking.
De gebrokenheid door onze zonde is ontzaglijk diep, maar groter is de helende genade van Jezus Christus.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//