9 juni 2021

Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven!
Genesis 49:8a
Juda, jij bent de man
Wonderlijk dat hij het is, de spil, de centrale figuur. Er zou wel wat op af te dingen zijn, want Juda is met een Kanaänitische vrouw getrouwd. Toch: 'Jij bent het, Juda!' Over wonderlijke verkiezing gesproken. Juda betekent 'Godlover': 'Je broers zullen je loven.' Denkt Jakob hier aan het feit dat Juda eerder beloofd had zich garant te stellen voor de jongste broer Benjamin bij de tweede ontmoeting met de 'harde' onderkoning van Egypte, die Jozef bleek te zijn? Dan zou Juda de straf overnemen van zijn jongste broer. Wijst het niet naar Hem, Jezus Christus, Die Zich garant stelt voor zondaren? Die Zich gevangen laat nemen, de straf gaat dragen om zondaren, jou en mij, terug te brengen bij God? 'Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood zou sterven' (Avondmaalsformulier). Wie zal niet meedoen in het loflied aan God.
'Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer, / want Gij zijt der mensen en engelen Heer.' (Lied 33, Zangbundel Joh. de Heer)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//