10 juni 2021

De scepter zal van Juda niet wijken ...
Genesis 49:10a
Juda, de koning
Nee, hier is nog niets van de grootsheid van een koningschap te zien. Zo staan de broers als schaapherders in het land Egypte. De scepter is de staf van de koning en uit de stam van Juda komt de koning die in Jeruzalem zal regeren. De scepter is het teken van zijn macht. '... totdat Silo komt.' Wat een wonderlijke naam, die zoiets als 'rustaanbrenger' betekent. Hoe doet Hij dit? Ik lees over een ezel. Zo komt Silo de stad binnen en de mensen juichen en bidden: 'Heere, help ons toch …' Hij helpt niet door geweld, maar door de kracht van Zijn liefde voor zondaren, liefde tot in de dood van het kruis. Hij is die ware Wijnstok, waarin we door het geloof verbonden zijn en blijven met Hem. Te leven vanuit de rust die deze Koning heeft gebracht. Dat is de rust van het volk van God.
Christus is de edelste Wijnstok.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//