11 juni 2021

Zebulon zal aan de zeekust wonen ...
Genesis 49:13a
Aan de kust
Het lijkt veel mensen aantrekkelijk om aan de kust te wonen, met die frisse wind en een prachtig wisselende zee. Maar niet iedereen kan in Katwijk aan Zee wonen en trouwens, de meeste mensen wonen daar niet met uitzicht op de zee. Zebulon gaat er niet voor zijn plezier wonen. Zijn nageslacht zal daar handel drijven. Daar zal ook gewerkt worden. Schepen zullen vrachten vervoeren en verzorgen. Het is ook onze roeping te werken zolang het dag is, als we tenminste gezond zijn. Ook vandaag zal voor velen het werk weer wachten. Het gevaar is dat je zo opgaat in je werk, dat de zaken van het Koninkrijk van God op de achtergrond raken of zelfs kunnen verdwijnen. Pas op, denk eens aan de nacht waarin niemand werken kan (Joh. 9:4b). Denk eens aan het werk van Christus, Die de nacht van verraad inging.
Sidon, de havenstad van de (heidense) Feniciërs naast het woongebied van Zebulon, is een voorbeeld van de verdraagzaamheid van God.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//