13 september 2021

De HEERE ontmoette Bileam en legde hem een woord in zijn mond.
Numeri 23:16a
De tweede spreuk: Gods onveranderlijkheid
Bileam kan niet anders zeggen dan dat de Heere trouw Zijn Woord houdt, Zijn volk beveiligt en dat Hij van Israël een formidabele tegenstander maakt voor ieder die het te na komt. Het is vooral Gods onveranderlijkheid waar we van horen. Nu zijn er ook een reeks teksten in de Bijbel te vinden waar van Gods berouw gesproken wordt. Deze twee reeksen vullen elkaar aan. God is zo anders dan de goden van de volken. Hij is geen grillige, wispelturige, onverantwoordelijke God. Integendeel. Hij is trouw aan Zichzelf, aan Zijn Verbond en Woord. Anderzijds laat Gods veranderlijkheid zien dat Hij een levende relatie met mensen onderhoudt, in het bijzonder met Zijn volk, rekening houdend met hun gedrag ten opzichte van Hem. We horen dat niets de gang van dat volk kan hinderen. We horen van een leeuwin en een leeuw. We bedenken echter wel: het is alles dankzij de Leeuw uit Juda's stam.
Alle eer aan de Leeuw, Die we als het Lam kennen mogen. Alleen in Hem zijn we meer dan overwinnaars.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//