14 september 2021

Toen Bileam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegerd volgens zijn stammen, kwam de Geest van God over hem.
Numeri 24:2
De derde spreuk: de weldaden van Israëls God
Tegenover de aanhoudende drang van de Heere geeft Bileam zijn innerlijke verzet op. De Geest van God komt over hem. Nu ziet hij dingen die voor anderen verborgen zijn en hoort hij woorden waar anderen geen weet van hebben. Overweldigd valt hij op de grond. In een visioen ziet hij met ogen die onbedekt zijn, wat God aan Zijn volk geeft en zal geven: woningen met tuinen, met een vruchtbaarheid die een rijke belofte van oogst in zich bergt. En dan die koning (vs. 7). De tekst is de eeuwen door in het licht van de Messias gelezen. Israëls aartsvijand zal overwonnen worden. Het vrouwenzaad zal het slangenzaad vermorzelen. Gods volk gaat nooit verloren. Het is God Die Zijn volk bevrijdde, bevrijdt en zal bevrijden. Wie dit volk zegent, is gezegend, wie het vervloekt, is vervloekt (vs. 9b). Balak is buiten zinnen. Bileam: 'Ik kan niet anders.' Wil hij ook niet anders?
'Het is Israëls God Die krachten geeft, / van Wie het volk Zijn sterkte heeft. / ... / Looft God, elk moet Hem vrezen!' (Psalm 68:17b, berijmd)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021/