15 september 2021

Er zal een ster uit Jakob voortkomen ...
Numeri 24:17b
De vierde spreuk: Kijk maar uit!
Bileam geeft Balak nog een goede raad met het oog op de toekomst: 'Handel niet ondoordacht.' Bileam ziet iemand ver weg in de tijd en ver weg in de ruimte. Deze treedt op als een ster. Hij zal volken aan zich onderwerpen. We denken aan David. Maar we zullen met de joodse en christelijke uitleg van de profetieën de lijn verder doortrekken. Israël heeft de eeuwen door aan deze woorden messiaanse verwachtingen verbonden. Men dacht aan Davids grote Zoon, de Messias, de Verlosser, de Heerser. We horen Zacharias zingend verwijzen naar deze Ster: 'de Opgang uit de hoogte'. Ik geloof dat de wijzen uit het oosten bij het bestuderen van die bijzondere ster aan deze woorden uit Numeri gedacht hebben. Op de laatste bladzijde van de Bijbel horen we van Jezus, de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. Nacht en ontij zal spoedig voorbij zijn. Zalig die Hem verwachten.
'Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.' (Lied 448, Weerklank)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//